5 TaşSosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi Garanti BBVA'nın Eğitime Destek Projeleri

5 Taş – Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından Garanti BBVA desteğiyle 2017-2018 eğitim- öğretim yılında hayata geçirilmiştir.

 5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere sosyal ve finansal konularda farkındalık kazandırmaktadır. Eğitimin sosyal bölümünde öğrencilerin karakter gelişimi, sosyal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, finansal bölümünde ise tasarruf bilinci, finansal kayıt tutma, bütçe yapabilme ve gelir elde etme bilinci kazandırılması amaçlanmaktadır.

“Gerçeği Kurgudan Ayır, Keşfet, Düşün, Araştır, Harekete Geç!” sloganıyla hayata geçirilen eğitim 5 farklı modülden oluşmaktadır:

Kişisel Anlayış ve Keşif

Öğrencilerin kendilerini anlamalarını, değerli hissetmelerini teşvik eden ve destekleyen etkinlikleri içerir. Hedef; duygularının farkında, kendine güvenen ve yaşamlarına yön  verebilen bireyler olmalarını teşvik etmektir.

Haklar ve Sorumluluklar

Bu bölümde; öğrencilere hakları öğretmenin yanında, hakların asıl, yerine getirilmesi gereken sorumlulukla anlamlı olacağı vurgulanmaktadır.

Tasarruf ve Harcama Bilinci

İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı öğrenen öğrenciler, düzenli para biriktirme disiplini yanında zaman, yiyecek ve doğal kaynakların kullanımında da tasarruflu olma konusunda bilinçlendirilirler.

Planlama ve Bütçeleme

Öğrencilerin, zaman da dahil olmak üzere kaynaklarını nasıl düzenleyeceğini; basit finansal kayıt tutma, gelir ve gider hesabı yapabilme ve biriktirme hedefi koymayı öğrendiği bölümdür.

Sosyal ve Finansal Girişimcilik

Öğrenciler okullarında  sosyal ve/veya finansal proje geliştirmeye teşvik edilir. Sosyal girişimcilik; çocuğun yaşamını, okulunu, toplumu daha adil, daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeye yönelik projeleri içerir. Finansal girişimcilik ise okul zamanında yapılan herhangi düşük bütçeli gelir elde etmek amaçlı projelerdir. Programda çocuklar hem sosyal hem de finansal fayda sağlayacak projeler üretmeye teşvik edilirler.

Eğitim, ilk yılında, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Samsun,  Gaziantep, Amasya, Giresun, Adana, Isparta, Denizli, Mersin illerinde yer alan 112 farklı okulda 200’den fazla öğretmen tarafından 5 binden fazla öğrencinin katılımıyla tarafından uygulanmıştır.