Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Tarihçe

    Müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değerleri sürekli arttırmak için çalışıyoruz.

    Garanti Bankası, 1946 yılında Ankara'da 103 ortağın katılımıyla bir anonim şirket olarak kuruldu. Banka'nın kurucuları, II. Dünya Savaşı sırasında oluşan servet birikimini savaş ertesi kârlı iş alanlarına yatırmak isteyen tüccarlardan oluşuyordu. Banka'nın kuruluş sermayesi, her biri 100'er liralık 25.000 hisseye ayrılmış 2.5 milyon liraydı. Garanti ilk şubesini, 21 Haziran 1946 Cuma günü Anafartalar Caddesi'nde Ankara'da, ikinci şubesini ise İstanbul'daki Bankalar Caddesi'nde açtı, 7 yılda şube sayısını 22'ye çıkardı. 1950 yılında genel merkezini İstanbul Sirkeci Yeni Postane Caddesi'ndeki binasına taşıdı.

    Holding bankacılığının hız kazandığı 1970'li yılların sonunda, Garanti'nin pay senetlerinin önemli bir bölümü, Koç Grubu ile Sabancı Grubu'nun elinde toplandı. 1980'lerin başlarında, önce Koç Grubu, daha sonra da Sabancı Grubu, Garanti'deki paylarını Doğuş Grubu'na sattı.

    Garanti, 1983 yılında tamamen Doğuş bünyesine katıldı. Doğuş Grubu'na katılmasının ardından Banka, 1990 yılında ilk halka arzını gerçekleştirdi. 1993 yılında Türkiye'de ilk kez yurtdışına hisse ihracını gerçekleştiren kurum oldu. Hizmetlerini sürekli geliştirerek, 1995 yılında ise “Öğlen Açık Banka” uygulamasını başlatan ilk banka oldu.

    1996 yılında Garanti Bankası, Osmanlı Bankası'nı satın aldı. 1990'larda bankacılık için rekabet avantajı sağlamanın yolu operasyonel verimlilikten geçiyordu. Bu doğrultuda; merkezi operasyon alt yapılarına ve internet başta olmak üzere düşük maliyetli dağıtım kanalları yaratmaya dönük teknolojik yatırımlara odaklanıldı. Garanti, 1997 yılında, internet ve telefon bankacılığını bir arada sunan ilk Türk bankası oldu. Ayrıca, aynı yıl, Türkiye'nin gerçek zamanlı online hizmet sunan ilk çok şubeli özel bankası oldu.

    2000'lerin başına gelindiğinde, bankaların müşteri bilgisi toplama, saklama ve işleme yetkinliklerinin artmasıyla birlikte, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya dönük çabalar hızlandı. Bu doğrultuda, tüm kanallardan daha entegre, daha müşteri odaklı bir hizmet sunulmaya başlandı.

    Kurulan ödeme sistemi altyapısıyla farklı ihtiyaçlara sahip müşterilere yüksek kalitede hizmet verilirken, 2000 yılında, Türkiye'nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı Bonus ve Türkiye'nin uçuş mili kazandıran tek kredi kartı Shop & Miles hizmete sunuldu. 2002 yılında ise Bonus ile Türkiye'nin ilk bankalar arası kart platformu kuruldu.

    2001 yılında Körfezbank ve Osmanlı Bankası birleşirken, Osmanlı Bankası ile Garanti Bankası, Garanti Bankası bünyesinde birleşti. 2005 yılında General Electric, Doğuş Grubu ile anlaşarak, Garanti'de eşit stratejik ortak oldu.

    2000'lerin ortalarında, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemlerindeki gelişmeler bankaların hizmet sunumlarını kitlelere ulaştırmasını olanaklı kıldı. Bankalara ve bankaların sağladığı fonlara erişim her kesimden tüketici için büyük ölçüde kolaylaştı. Bu dönemde, müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde analiz edebilmek amacıyla Garanti'nin teknolojik altyapısı geliştirildi.

    2011'de, General Electric'in küresel krizin etkisiyle, ABD ve Avrupa'da finans sektöründen çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu. BBVA'nın güçlü teknoloji ve inovasyon ile pekiştirilmiş müşteri odaklı iş modelinin Garanti'nin iş modeliyle oldukça örtüşmesi, tecrübe paylaşımı ve işbirliği fırsatları bakımından iki tarafa da olumlu katkılar sağladı. Banka’nın hakim ortağı, 2015 yılında %14,89 ve 2017 yılında %9,95’lik satın alımları ile hisselerini %49,85’e çıkarmıştır. 10 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, Garanti BBVA markasını kullanmaya başlamıştır. 15 Kasım 2021 tarihinde, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) yapılmasına karar vermiştir. BBVA tarafından Garanti BBVA’nın sermayesinin tamamına ilişkin olarak başlatılan ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) uyarınca 31 Mart 2022’de Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31 Mart 2022 tarihli yazısı ile onaylanan gönüllü pay alım teklifi (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) süreci 18 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlanmıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA’nın toplam sermayesinin %36,12’ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA’nın Garanti BBVA’daki pay sahipliği oranı %85,97’ye ulaşmıştır. Banka’nın hisseleri Türkiye’de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD’de işlem gören Garanti’nin Borsa İstanbul’daki halka açıklık fiili dolaşım oranı yaklaşık %14’dür.

    Garanti BBVA’nın sürekli gelişen iş modelinin arkasında sorumlu ve sürdürülebilir kalkınma, müşteri deneyimi, çalışan mutluluğu, dijitalleşme, sermayenin optimum kullanımı ve verimlilik odaklı stratejik öncelikleri yer alıyor. Garanti BBVA’nın sağlam aktif kalitesinden ödün vermeyerek, sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, Garanti BBVA’nın güçlü adımlarla ilerlemesini sağlıyor. Finansal ve finansal olmayan risklerin dünya standartlarındaki entegre yönetimiyle sağlanan etkin risk yönetimi ve yeni fırsatları yakalama konusundaki organizasyonel çevikliği sayesinde Garanti BBVA, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratıyor.

    Bunların yanı sıra stratejik ortaklıkları, hem Garanti BBVA hem paydaşları tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla Garanti BBVA, ortak değer yaratıyor ve pozitif değişimi destekliyor.