Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Yetenek ve Kültür Politikaları

    Başarı hikayeni Garanti BBVA'da yaz. Fark yarat, fark at!

    • Garanti BBVA'da Eğitim

     Kariyerinizin her adımında destek Garanti BBVA'dan! Garanti BBVA'lıların yüksek performansları, ihtiyaçlarına özel gelişim çözümleri ile desteklenmektedir.

    • Sosyal Haklar

     Genel Müdürlük binalarına ve bazı şubelere ulaşım servisler ile sağlanır. Garanti BBVA çalışanlarının özel sağlık sigortası ve hayat sigortası vardır.

    • İş Yaşam İlişkisi

     Garanti BBVA'da memnuniyet, büyük önem taşır.

    • Başarı Ödüllendirme Programları

     İnsan Kaynakları, Garanti BBVA'nın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, çağdaş İnsan Kaynakları Programları'nı yürütür.

    • Sosyal İmkanlar

     Garanti BBVA, çalışanlarının her zaman yanındadır...

    • Ücretlendirme Politikası ve Prim Sistemi

     Herkes için kaliteli bir yaşama önem...

    En önemli başarı anahtarımız insandır...

    Garanti BBVA’da, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, bankamızın stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır.

    İnsan Kaynakları, Garanti BBVA’nın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş İnsan Kaynakları Programları’nı yürütür.

    Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri Yaparlar

    Garanti BBVA’da her çalışan kendi işinin lideridir. Karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Garanti BBVA, yöneticilerini de kendi içinden yetiştirir.

    Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

    Açık performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı dolayısıyla oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen banka hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Garanti BBVA’da çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

    Yetkinlik Bazlı Kariyer Gelişimi

    Yetkinlikler, seçme ve yerleştirme kriterlerinin oluşturulması, kariyer fırsatları, terfiler, proje ekipleri gibi çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespitinde önem taşır. Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim tasarımları ve kariyer planlarının oluşturulması bütün İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri’nin temelini oluşturur.

    Başarı hikayeni Garanti BBVA'da yaz. Fark yarat, fark at!

    Kariyer Fırsatları Programı

    Bankamız bünyesindeki açık pozisyonlar için önceliği, iç kaynaklara yani banka çalışanlarına veririz. Görevler ve gerektirdiği nitelikler kurum içi ilanlarımız olan Kariyer Fırsatları aracılığı ile çalışanlara duyurulur. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylar, herhangi bir kişi veya yöneticiden onay almadan ilanlara kendileri başvurabilirler. Kriterlere uygun olan adaylar mülakat sürecine dahil edilirler. Çalışanlarımız Kariyer Fırsatı başvurusu yaptığında yöneticilerini diledikleri adımda bilgilendirebilirler.

    Garanti BBVA’da Yükselme, Başarı ile Doğru Orantılıdır

    Garanti BBVA’da yükselme, dikey veya yatay yönde olabilir. Yetki, sorumluluk ve ücret artışını beraberinde getirir. Bir üst göreve geçebilmek için, o görev tanımının gerektirdiği bilgi ve deneyim gibi özelliklere sahip olmak gerekir. Yine de, en önemli ölçüt performans düzeyidir. Garanti BBVA’da kariyer yalnız banka bölümü ile sınırlı değildir. Diğer Garanti BBVA iştirakleri arasında da geçiş mümkündür.

    360 Derece Geribildirim Uygulaması

    Garanti BBVA Bölge, Birim, Şube Müdürlerinin yönetsel yetkinlikler bazında güçlü yönlerini, gelişim alanlarını belirlemek ve bu doğrultuda yöneticilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yılda bir kez 360 derece değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Uygulama sonrasında yöneticilerimize güçlü ve gelişmesi gereken yönleri hakkında birebir geribildirim verilmekte ve bu yönler hakkında farkındalık yaratılmaktadır.

    Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi (Assessment & Development Center)

    Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamasında Şube Müdürü Adaylarımızın güçlü yönlerini, gelişim alanlarını ve potansiyel alanlarını yetkinlikler bazında değerlendirirerek ortaya çıkarmak ve onları yöneticiliğe hazırlamak amaçlanmıştır. Değerlendirme sonunda, bir değerlendirici tarafından güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri hakkında adaylara geribildirim verilir. Değerlendirme sürecinden geçen her aday gelişim alanları doğrultusunda eğitim programlarına alınır.