Prim İadeliHayat Sigortası

Hayat ne getirirse getirsin, sizin ve sevdiklerinizin hayalleri yarım kalmasın!

.

Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için Prim İadeli Hayat Sigortası yaptırın, riskin gerçekleşmediği durumda ödediğiniz primleri geri alın.

Üstelik, sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de sistemdeki vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

 • Özellikler ve Teminatlar

  Prim İadeli Hayat Sigortası ile poliçe süresi sonunda ödediğiniz primleri* geri alabilirsiniz.

   

  Vergi Avantajı:

  Ödediğiniz primlerin aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.

  • Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
  • Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i

   

  Vergi avantajından nasıl faydalanırım?

  Bordrolu çalışansanız her ay ,serbest meslek sahibiyseniz yıl sonunda tahsilat dekontlarını ilgili birim veya kuruma iletmeniz yeterli olacaktır.
  Siz de gelirlerinize göre dahil olduğunuz vergi dilimi üzerinden vergi avantajı sağlayabilirsiniz. Yılın ilk aylarında ödenen primlerin %15’ini,yılın sonlarına göre %40'ını vergi indirimi olarak geri kazanırsınız.

  Sigorta sahiplerinin vergi avantajından faydalanabilmesi için ödenen primlerin kişinin aylık brüt ücretin %15’ini ve yıllıkta da brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmaması gerektiğini unutmayınız.

  Eğer aşan tutarı varsa vergi indirimine konu edilmeyecektir

   

  Ayrılma Durumu

  Sigortadan ayrılmanız (iştira) durumunda; sigorta teknik esaslarına göre hesaplanan matematik karşılık tutarı üzerine, ayrıldığınız sigorta yılındaki kesinti oranları uygulanarak ayrılma değeriniz (iştira tutarı) hesaplanır.

  Yıl bazında kesinti oranlarına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Ayrılma değeriniz vergi mevzuatı kapsamında yapılabilecek kesintiler hariç olmak üzere ödenir.

   *Poliçenin vade sonunda/ayrılma anında USD karşılığı TL olarak ödenen primlerden kur kaynaklı bir kazanç elde ediliyorsa bu kazanç stopaja tabi olacaktır. Bu durumda, poliçenin vade gelimi ya da ayrılma sırasında sigorta ettirene yapılacak tazminat ödemesinin TL bedeli ile poliçe kapsamında ödenen primlerin TL bedeli arasındaki farktan Gelir Vergisi Kanununun 94'ncu maddesinin 15'nci maddesi uyarınca stopaj kesintisi yapılacaktır. Kesinti oranları ve süreleri ilgili vergi kanunlarında yapılacak değişikliklere tabidir.

   

  Sigorta Yılı 

  İştira Kesinti Oranı

  1 %100
  2 %15
  3 %15
  4 %15
  5 %15
  6 %15
  7 %15
  8 %15
  9 %0
  10 %0
  11 %0
  12+ %0

İlginizi çekebilir...

Görünmez Kaza Sigortası

Görünmez kazalara karşı kendinizi güvence altına alın.

Görünmez kazalara karşı kendinizi güvence altına alın.
Geniş Garantili Aile Sigortası

Hem sizi hem ailenizi kazalara karşı güvence altına alır.

Hem sizi hem ailenizi kazalara karşı güvence altına alır.
İnternet Bankacılığı

Türkiye'nin en hızlı İnternet Bankacılığı

Türkiye'nin en hızlı İnternet Bankacılığı