Prim İadeliHayat Sigortası

Sigortadan yararlanmazsanız ödediğiniz primleri geri alın!

.

Garanti BBVA Emeklilik’ten Prim İadeli Hayat Sigortası yaptırın, hayatın beklenmedik risklerine karşı sevdiklerinizi güvence altına alın.

Üstelik, poliçe süresi sonunda sigortadan yararlanmazsanız yaşam teminatı ile ödediğiniz primleri* geri alabilirsiniz.

Bütçenize uygun 2 alternatif Prim İadeli Hayat Sigortası ürününden birini tercih edebilirsiniz.

 • Standart/Premium Prim İadeli Hayat Sigortası

  Standart

  Primleriniz yaşınıza ve seçeceğiniz teminat tutarına göre değişiklik gösterir. Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz. Aylık minimum 30 dolar ödeyerek bu güvenceden faydalanabilirsiniz. 

  Yıl bazına ilişkin iştira kesinti oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Sigorta Yılı 

  İştira Kesinti Oranı

  1 %100
  2-8 %30
  9-12 %0

   

  Premium

  Primleriniz yaşınıza ve seçeceğiniz teminat tutarına göre değişiklik gösterir. Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz. Aylık minimum 150 dolar ödeyerek bu güvenceden faydalanabilirsiniz. 

  Yıl bazına ilişkin iştira kesinti oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Sigorta Yılı 

  İştira Kesinti Oranı

  1 %100
  2-8 %15
  9-12 %0

   

   

   

   

 • Özellikler ve Teminatlar

  Standart/Premium Prim İadeli Hayat Sigortası

  Özellikler

  • Prim İadeli Hayat Sigortası, sigortadan faydalanmazsanız ödediğiniz primlerin tamamını geri alabileceğiniz, süresi 12 yıl olan bir hayat sigortasıdır.
  • Prim İadeli Hayat Sigortası süresi boyunca, olası bir yaşam kaybı durumunda belirlediğiniz teminat ile yakınlarınızı güvence altına alabilirsiniz.
  • Prim İadeli Hayat Sigortası'nda prim ödemeleri Amerikan Doları karşılığı TL olarak tahsil edilir. Dönem sonunda sigortadan yararlanmazsanız ödediğiniz primlerin tamamı yine Amerikan Doları karşılığı TL (tahsilat ve ödeme tarihinde T. C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınır) olarak geri ödenir.
  • Primleriniz yaşınıza ve seçeceğiniz teminat tutarına göre değişiklik gösterir. Prim ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak yapabilirsiniz.
  • İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra ödemelerinize ara verme hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu durumda poliçenizde prim ödeme zorunluluğu kalkar ve poliçeniz ara verme (tenzil) durumuna geçer.
  • Tenzil durumundaki poliçenizde sigorta bedeli ürün teknik esaslarında gösterildiği şekilde azaltılır. Tenzil durumundaki poliçenizi tekrar yürürlüğe almak isterseniz de poliçe özel şartlarınızda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekir.

   

  Ayrılma Durumu

  • İlk 60 gün içinde poliçeden cayma hakkınızı kullanabilir ve ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.
  • Cayma hakkından sonra ve poliçenin ilk yılı içinde primleri ödememeniz durumunda prim borcu yükümlülüğü yerine getirilmemiş olur ve poliçeniz feshedilir. Bu durumda hiçbir iade alınmaz.
  • İlk yıl primlerinizi ödedikten sonra poliçeden ayrılma hakkınızı (iştira) kullanabilirsiniz. İştira durumunda sigorta teknik esaslarına göre hesaplanan matematik karşılık tutarı üzerine, ayrıldığınız sigorta yılındaki kesinti oranları uygulanarak ayrılma değeriniz hesaplanır. *

   

  Vergi İndirimi

  Hangi ürünü tercih ederseniz edin vergi avantajından faydalanabilirsiniz. Hayat sigortanız sizi korumaya devam ederken siz de ödediğiniz primlerin %40’a varan vergi avantajından yararlanabilirsiniz.

  *Poliçenin vade sonunda/ayrılma anında USD karşılığı TL olarak ödenen primlerden kur kaynaklı bir kazanç elde ediliyorsa bu kazanç stopaja tabi olacaktır. Bu durumda, poliçenin vade gelimi ya da ayrılma sırasında sigorta ettirene yapılacak tazminat ödemesinin TL bedeli ile poliçe kapsamında ödenen primlerin TL bedeli arasındaki farktan Gelir Vergisi Kanununun 94'ncu maddesinin 15'nci maddesi uyarınca stopaj kesintisi yapılacaktır. Kesinti oranları ve süreleri ilgili vergi kanunlarında yapılacak değişikliklere tabidir.

   

   

 • Sıkça Sorulan Sorular

  Prim iadeli hayat sigortasında ödediğim primler süre sonunda bana geri ödenirken bir kaybım olacak mı?

  Süre sonunda ödediğiniz primlerin tamamı kesinti yapılmadan size geri ödenir. Primlerin o günkü USD kuru karşılığı TL olarak ödeneceği için kurdan dolayı farklılık yaşanabilir.

   

  Hayat sigortasında başıma bir şey gelmezse ödediğim primleri geri alabilir miyim?

  Yalnızca prim iadeli hayat sigortası ürünümüzde ödediğiniz tüm primleri geri alabilirsiniz. Prim iadeli hayat sigortası size sadece vefat teminatı değil yaşam teminatı da sunar. Sevdiklerinizi vefat riskine karşı güvence altına alırken, poliçe süresi sonunda sigortadan faydalanmazsanız yaşam teminatı ile ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.

   

  Prim iadeli hayat sigortasında ödemelere ara verdiğim durumda tekrar ne zaman ödemeye başlayabilirim?

  Ara verdikten sonra tekrar ödemeye başlayabilmek için ödenmemiş prim tutarlarınızın tamamının ödenmesi gerekmektedir. Ödemelere ara verdiğiniz süre 6 aydan fazla ise sigortalıdan sağlık beyanı talep edilir.

   

  Prim iadeli hayat sigortasında poliçemin ödemelerini dondurduğum zaman poliçe üzerindeki haklarım da donuyor mu?

  Prim İadeli Hayat Sigortası’nda istediğiniz kadar ödemelerinize ara verebilirsiniz. Bu süre içinde ödediğiniz primler üzerinden her hangi bir kesinti yapılmaz. Yalnızca bu süre içinde poliçenizde bulunan vefat teminatınız tarife teknik esaslarına* göre azaltılarak tarafınıza verilir. Bu süre içinde sigortalıya güncel teminatların yer aldığı bir poliçe gönderilir.

  Tekrar prim ödemelerine başlandığında vefat teminatı ilk poliçedeki tutarına yükseltilir. Bunun için primleri ödenmemiş aylar için bir defada toplu ödeme yapılması gerekir.

  *Vefat teminatı, ödeme yapılan ay, yaş, cinsiyet parametrelerine göre değişen özel bir hesaplamaya göre azalır.

  Ara verme durumunda iken;

  1) Vade sonuna kadar ödeme yapmazsanız, yalnızca o güne kadarki ödediğiniz primleri kesintiye uğramadan alırsınız,

  2) Ayrılmak istediğiniz zaman ise ayrılmak istediğiniz tarihteki kesinti oranları uygulanarak poliçeden ayrılabilirsiniz.

İlginizi çekebilir...

Görünmez Kaza Sigortası

Görünmez kazalara karşı kendinizi güvence altına alın.

Görünmez kazalara karşı kendinizi güvence altına alın.
Geniş Garantili Aile Sigortası

Hem sizi hem ailenizi kazalara karşı güvence altına alır.

Hem sizi hem ailenizi kazalara karşı güvence altına alır.
İnternet Bankacılığı

Türkiye'nin en hızlı İnternet Bankacılığı

Türkiye'nin en hızlı İnternet Bankacılığı