Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

İhtiyacınıza uygun seçeceğiniz plan alternatifleriyle uygun fiyata satın alabileceğiniz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na Garanti BBVA’dan sahip olabilirsiniz.

Limitsiz yatarak tedavi teminatını sunan ekonomik paketimiz veya yılda 10 defa kullanabileceğiniz ayakta tedavi teminatı ile sağlık masraflarınızı güvence altına alabilirsiniz. Dilerseniz doğum teminatını ekleyebilir ve sigortanızın kapsamını ihtiyacınıza göre genişletebilirsiniz.

Bu ürüne sahip olduğunuzda, Eureko Sigorta güvencesi ve SenCard ayrıcalığıyla size özel aşağıdaki avantajlı ve ücretsiz hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

 • Check-up Hizmeti (yılda 1 defa ücretsiz)
 • Diş Bakım Hizmeti (yılda 1 defa ücretsiz)
 • Acil Yardım Hizmeti
 • Sağlık Danışma Hattı 0850 222 0 365

Anlaşmalı Kuruluşlar

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel Şartları

 • Avantajlar
   • Ömür Boyu Yenileme Garantisi Poliçe giriş yaşı 59 ve altında olan, kesintisiz 3 yıl sigortalılık süresini aynı ürün ve planda tamamlayan sigortalılar için yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre poliçenin süresiz yenileneceğine dair verilen güvencedir. ÖBYG verildikten sonra;  risk analizi yapılmaz, ek prim alınmaz, hastalık muafiyeti uygulanmaz.
   • Eureko Mobil uygulamasını kullanarak poliçe detaylarını  görüntüleyebilir,  anlaşmalı kurumlara tek tıkla ulaşabilirsiniz. Üstelik hasar dosyalarınızın takibini yapabilirsiniz.
   • Sağlık Danışma Hattı  7/24 kesintisiz hizmet alabileceğiniz 0850 222 0 365 numaralı Sağlık Danışma Hattı'ndan tazminat süreçleriniz, teminat/plan değişikliği ve diğer tüm poliçe işlemleriniz için yararlanabilirsiniz.
   • Aile indirimi imkanı sunulur.
   • Aile bireylerine aynı ürün altında  farklı planlar yaratılarak tek bir poliçe sunulabilinir.
   • 18 yaş altı çocuklar tek başına sigortalanabilmektedir.
   • Ayakta tedavili planlarda sigortalının Tazminat Prim Oranı %50’nin altında kalması durumunda yenileme poliçesine %10 hasarsızlık indirim verilmektedir.
   • Peşin ödemede %5 indirim imkanı mevcuttur.
   • Piyasadaki emsallerinin aksine hasar prim oranındaki yükseklik nedeniyle kullanıma bağlı ekprim/sürprim uygulanmamaktadır.
   • senCard Üyelik Programı ile geniş anlaşmalı kurum ağında, provizyon hizmeti, kurumlarda size özel tanımlanmış indirimler, provizyon/tazminat süreçlerinde anlık bilgilendirmelerle haberdar olabilirsiniz.

   Sencard hizmet ayrıcalığı nedir?

   • Tüm anlaşmalı kurumlarda sadece TC kimlik numarası ile işlem yapılabilmektedir.
   • 75 ilde anlaşmalı kurumlarda özel provizyon sistem altyapısı ile hızlı online provizyon hizmeti verilmektedir.
   • 20 anlaşmalı sağlık kurumunda, 23 sigortalı hizmet yöneticisi ile ihtiyaç halinde anlık olarak provizyon ve teminat kapsamında hizmet desteği sağlanır.
   • Anlaşmalı kurumlarda provizyon taleplerinde anında destek verilmektedir.
   • Teminat kapsamından bağımsız olarak sağlık hizmetlerine yönelik senCard avantajlı fiyatlarından faydalanabilmektedir.
   • Anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen provizyon taleplerine ilişkin anlık olarak SMS ile bilgilendirilmesi yapılmaktadır.

   Sağlık Sigortası Genel Şartları

   Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.
   23.10.2013 tarihli 28.800 sayılı Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nde tarif edilen “Ömür boyu yenileme garantisi veya herhangi bir yenileme güvencesi”, bu üründe verilmemektedir.

 • Teminatlar ve Özellikler

   Poliçenizin Geçerli Olduğu Şartlar

   • SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gidilmesi, 
   • SGK ile anlaşmalı hastanede işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması, 
   • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile sigortalının tedavi göreceği branş adına Eureko Sigorta anlaşmasının olması, 
   • SGK –SUT (Sağlık Uygulama Tebligatına) uygun olarak SGK tarafından karşılanan sağlık giderleri olması,
   • Yapılan tedavinin MEDULA (SGK provizyon sistemi) yazılı  onayının bulunması,
   • Tedavi talep edilen rahatsızlığın poliçe özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması, 
   • Acil tıbbi durumlar hariç teminatlar POLİÇE başlangıç tarihinden  3 ay geçmesi, halinde geçerlidir. 

    

    Teminatlar

   Yatarak Tedavi Teminatı

    

   Limitsiz %100

    

   Tıbbi Malzeme

   5.000 TL %100

   Yapay Uzuv

   30.000 %100

   Evde Bakım

   30.000 %100

   Kanser Destek 

   Geçersiz

   Kanser İkinci Görüş

   Geçersiz

   Acil Yardım (Ambulans)

   Limitsiz %100

   Check up

   Yılda 1 kez Hediye

   Diş Bakım Paketi

   Yılda 1 kez

   Mamografi (40 Yaş Üstü Kadın)

   Geçersiz

   PSA (40 Yaş Üstü Erkek)

   Geçersiz

   İleri Tanı Yöntemleri

   Ayakta Tedavi Teminatı İçinde 

   Ayakta Tedaviler

   10 defa %100

   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

   30 Seans

   Doğum

   Limitsiz %100

   Hamilelik Takibi

   10 Defa %100

    

   Teminatlar

   Tıbbi Malzeme Teminatı (Ana Teminat)


   • Sigortalının, sigorta süresi içerisinde gerçekleşen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde taşınabilir, kişiye özel ekipman ve/veya aparatlardır. Evde bakıma konu olan tıbbi malzeme kiralama bedelleri bu teminat kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanmaktadır.

    

   Yatarak Tedavi Teminatı (Ana Teminat)
   • Sigortalının, tıbbi gereklilik nedeniyle cerrahi ve dahili yatışları, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale, koroner anjiyografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanmaktadır.

    

   Yapay Uzuv Teminatı (Ana Teminat)
   • Estetik amaç taşımayan ve bir kaza sonucu meydana gelen uzuv kayıpları için tedarik edilecek olan protez harcamaları 30.000 TL’ye kadar teminat altına alınmaktadır.

    

   Evde Bakım Hizmeti (Ana Teminat)
   • Sigortalının, yatarak tedavi sonrası, tedavisini yürüten doktoru tarafından evde uygulanması istenen tedavi planının, sigortalının, hastaneden taburcu olmadan önce Eureko Sigorta tarafından onaylanması ve poliçe üzerinde belirtilen limitler dahilinde taburcu olduğu tarihten itibaren evde tıbbi bakım hizmet giderleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında karşılanmaktadır.

    

   Hamilelik Ve Doğum (İsteğe Bağlı Teminat)
   • Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavi giderleri (bebek ile ilgili harcamalar hariç) Doğum Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

    

   Ayakta Tedavi Teminatı (İsteğe bağlı teminat)
   • Sigortalının, tanı ve tedavisinin hastanede yatmayı gerektirmediği hallerde, doktor muayene, her türlü laboratuvar tetkikleri ve röntgen giderleri Ayakta Tedavi Teminatı’ndan karşılanmaktadır.

    

   Check-up Hizmeti
   • Sağlıklı yaşamı teşvik eden Check-up hizmeti kişisel, özel veya genel istisnalar dikkate alınmadan her bir Eureko Tamamlayıcı Sağlık Sigortalısı için yılda 1 kez Özel anlaşmalı sağlık kurumları geçerli olmaktadır.Check-up içeriği : Genel Dahili Muayene, EKG, Tam Kan Sayımı, Sedimentasyon, Açlık Kan Şekeri Glukoz, Total Kolesterol, Tam İdrar Tahlili, Akciğer Tek Yön (AP) Grafisi.

    

   Diş Bakım Paketi (Hizmet)
   • Özel Anlaşmalı Sağlık kurumlarında; Diş Hekimi Muayene, Diş Taşı Temizliği (Detartraj- alt ve üst çene), Röntgen (Periapikal- gerekirse bir adet) hizmetinden her sigortalımız yılda 1 kez ücretsiz yararlanabilmektedir. Ayrıca bu hizmetler dışında yapılacak olan diğer işlemler için Eureko indirimlerinden yararlanılabilmektedir.

    

   Acil Yardım Teminatı (Hizmet)
   • Acil Yardım Ambulansı ile sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumda, yerinde müdahale ve / veya en yakın sağlık kurumuna sadece kara ambulansı ile nakli için oluşabilecek masraflar teminat altına alınmaktadır.

 • Sıkça Sorulan Sorular

   Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

   Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ödemeden sağlık hizmeti alınmasını sağlamaktadır. Limitsiz Yatarak Tedavi teminatı yanında ihtiyaç doğrultusunda ayakta tedavi ve doğum teminatı eklenebilir. Eureko Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın önerilen alternatifleri sayesinde istenilen teminat eklenebilir, sağlık sigorta kapsamı sigortalı tarafından belirlenebilir Ayrıca sigortalı, poliçede sunulan hizmetlerden ücretsiz faydalanabilmektedir.

   Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan kimler yararlanabilir? Yabancı uyruklu kişiler bu kapsamda mıdır?

   SGK’lı olan (yabancı uyruklu kişiler dahil) çalışanlar, emekliler ve yakınları (eşi/çocuğu), Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir. Eureko Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ilk defa yaptıracak olan kişilerin 65 yaşından küçük olması gerekmektedir.

   Ömür Boyu Yenileme Garantisi Var mı?

   Kesintisiz 3 yıl sigortalılık süresi tamamladıktan sonra, 3. Yılın sonunda ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ değerlendirmesi yapılarak uygun görüldüğünde verilmektedir.

   Kullanıma göre Hasarsızlık indirimi Uygulanır mı?

   Ayakta tedavili planlarda sigortalının Tazminat Prim Oranı (TPO) %50’nin altında kalması durumunda yenileme poliçesine %10 hasarsızlık indirim verilmektedir.

   Bebekler sigortalanabiliyor mu?

   Yenidoğan bebekler doğumu takiben, 14. günden itibaren, risk değerlendirmesi ile poliçeye dahil edilebilmektedir..

   Aile Bireyleri aynı poliçede sigortalanabilir mi?

   Aile bireyleri aynı ürün altında aynı yada farklı planlar ile tek bir poliçe de sigortalanabilmektedir.

   Aile İndirimi uygulanır mı?

   %5 Aile indirimi imkânı sunulmaktadır.

   Ödeme alternatifi indirimi uygulanır mı?

   %5 Peşin ödeme indirimi imkânı sunulmaktadır.

   Çocuklar tek başına sigortalanabilir mi?

   Sigorta Ettirenin 18 yaş ve üzerinde olması şartıyla, 18 yaş altı çocuklar ebeveyni olmaksızın tek başına, sigortalanabilmektedir.