Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Sağlığım Garantide Prime Sigortası

    Temel sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için hazırlanan Sağlığım Garantide Prime Sigortası size özel!

    Hastalanmanız ve/veya bir kaza neticesinde yaralanmanız durumunda meydana gelecek tedavi masraflarını yurt içi Prime Anlaşmalı Kurum ağına dahil olmuş sağlık kuruluşlarında, poliçe limitleri dahilinde karşılayan Sağlığım Garantide Prime Sigortası daima yanınızda.

    Tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlanan Sağlığım Garantide Prime Sigortası, yatarak tedavi teminatını Prime Anlaşmalı Kurum ağında yer alan kurumlarda limitsiz şekilde sunar.

    * Sağlığım Garantide Prime Sigortası, yatarak teminatını anlaşmasız kurumlarda 10,000 TL ve 40% katılım payı ile sınırlı tutar. Anlaşmasız hekim ücretleri Türk Tabibler Birliği’nin (TTB) belirlediği limitlerle sınırlıdır.

    ** Sağlığım Garantide Prime Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulur.

    *** 23.10.2013 tarihli 28.800 sayılı Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde tarif edilen: “Ömür boyu yenileme garantisi” bu üründe verilmemektedir.

    • Özellikler ve Teminatlar

     Teminatlar
     • Sağlık durumunuzun gerektirdiği tıbbi müdahalelerde, hastanelerdeki cerrahi veya tıbbi tedavi harcamalar, yoğun bakım ve kemoterapi, radyoterapi, diyaliz giderleri anlaşmalı kurum ve hekimlerimizde limitsiz olarak teminat altına alınır.
     • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz işlemlerinde ihtiyaç duyulabilecek tetkikler ve acil durumlarda gerekebilecek küçük cerrahi ya da tıbbi gözlem tedavi işlemleri, yatarak tedavi teminatının kapsamı dahilinde güvence altındadır.
     • Poliçe kapsamında yer alan cerrahi ya da tıbbi yatarak tedavilerin tamamında varsa diğer sağlık güvencenizi, kamu ya da özel olması fark etmeksizin kullandığınız durumlarda da Sağlığım Garanti Hayat Sigortası poliçeniz, ameliyat tazminat teminatı veya gündelik hastane teminatı olarak tamamlayıcı bir sağlık güvencesine dönüşmektedir.
     • Yapay uzuv teminatı, estetik amaç taşımayan parmak, el, kol, bacak gibi uzuvlar ile vücuda implante edilen ve sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu fonksiyon kaybına uğramış bir organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan cihazlar poliçede belirtilen yıllık limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.
     • Bu poliçe küçük cerrahi müdahale ve tıbbi gözlem teminatı ile küçük ameliyat olarak belirtilen "cerrahi girişimler" (örneğin ben aldırma), alçı uygulaması, işlem öncesinde tanıya yönelik yapılan röntgen benzeri tetkikler de dahil olmak üzere yabancı cisim çıkarılması, kanamalarda buruna tamponu uygulaması gibi sağlık giderlerini de kapsar.
     • Yılda bir kez 40 yaş üzeri kadınlara kontrol mamografisi, 40 yaş üzeri erkeklere ise PSA ek hizmeti sağlanır.
     Özellikler
     • Acil Yardım Hizmeti: Sigortalı kişi hayati tehlike gösteren acil durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için sigortalı bilgi kartı üzerinde belirtilen acil yardım hattını araması koşulu ile yurt içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmeti’nden sorunsuz şekilde yararlanır.
     • Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna kara yolu ile ulaştırılmasının mümkün olmadığı hallerde, sigorta şirketine detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve yetkili doktorun onayı ile yurt içinde hava ambulans hizmeti verilir.
     • Aile İndirimi: Aile fertleri için yaptıracağınız Sağlığım Garantide Prime Sigortası poliçesi için toplamda 5% oranında indirim yapılır. Poliçe ödemenizi peşin yapabildiğiniz gibi, en fazla 9 taksit olmak koşulu ile taksitlere bölerek de yapabilirsiniz.