bell-icon

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Finansal Sağlık
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Sağlığım Garantide Prime Sigortası

    Temel sağlık sigortası ihtiyaçlarınızı karşılamak için Sağlığım Garantide Prime size özel hazırlandı.

    Sağlığım Garantide Prime, hastalanmanız ve/veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde oluşacak tedavi masraflarını yurt içinde Prime Anlaşmalı Kurum ağında bulunan sağlık kurumlarında teminat limitleri dahilinde karşılayan sağlık sigortası ürünüdür.

    Temel sağlık sigortası ihtiyaçlarınızı karşılamak için size özel hazırlanan Sağlığım Garantide Prime, Yatarak Tedavi teminatını Prime Anlaşmalı Kurum ağındaki kurumlarda limitsiz olarak sunmaktadır.
    Başvurmak için size en yakın Garanti BBVA şubesine uğrayabilirsiniz.
    * Sağlığım Garantide Prime ürününün Yatarak Tedavi teminatı anlaşmasız kurumlarda 10.000 TL ve %40 katılım payı ile sınırlıdır. Anlaşmasız hekim ücretleri Türk Tabibler Birliği’nin (TTB) belirlediği limitlerle sınırlıdır.
    ** Sağlığım Garantide Prime Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.
    23.10.2013 tarihli 28.800 sayılı Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nde tarif edilen: “Ömür boyu yenileme garantisi” bu üründe verilmemektedir.
    • Özellikler ve Teminatlar

     Teminatlar
     • Sağlık durumunuzun gerektirdiği tıbbi müdahalelerinizde, hastanelerdeki cerrahi veya tıbbi tedavi harcamalarınız, yoğun bakım ve kemoterapi, radyoterapi, diyaliz giderleriniz anlaşmalı kurum ve hekimlerimizde limitsiz olarak teminat altındadır.
     • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz işlemlerinde gerekli olabilecek tetkikler, acil durumlarda gerekebilecek küçük cerrahi ya da tıbbi gözlem-tedavi işlemleri, Yatarak Tedavi teminatınız kapsamında güvence altındadır.
     • Kapsam dahilinde olan cerrahi veya tıbbi tüm yatarak tedavilerde; varsa diğer sağlık güvencenizi (kamu ya da özel) kullandığınız durumlarda da Sağlığım Garantide Poliçeniz; Ameliyat Tazminat Teminatı veya Gündelik Hastane Teminatı olarak tamamlayıcı bir güvenceye dönüşmektedir.
     • Yapay Uzuv Teminatı, estetik amaç taşımayan parmak, el, kol, bacak gibi uzuvlar ile vücuda implante edilen ve sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu fonksiyon kaybına uğramış bir organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan cihazlar poliçede belirtilen yıllık limit ve limit ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.
     • Küçük Cerrahi Müdahale ve Tıbbi Gözlem Teminatı ile Küçük ameliyat olarak belirtilen "cerrahi girişimler" (örneğin ben aldırma), alçı uygulaması (işlem öncesinde tanıya yönelik yapılan röntgen gibi tetkikler dahil), yabancı cisim çıkarılması, kanamalarda buruna tamponu uygulaması gibi sağlık giderlerini kapsamaktadır.
     • Yılda bir kez 40 yaş üzeri bayanlara Kontrol Mamografisi, 40 yaş üzeri erkeklere PSA ek hizmeti sağlamaktadır.
     Özellikler
     • Acil Yardım Hizmeti: Sigortalı, hayati tehlike gösteren acil durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için sigortalı kartı üzerinde belirtilen "Acil Yardım Hattı’nı" araması koşulu ile yurt içinde ve bu hizmetin verilebildiği bölgelerde Acil Yardım Hizmeti’nden yararlanır.
     • Sigortalının tıbbi donanımı yeterli olan en yakın sağlık kurumuna kara yolu ile ulaştırılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sigorta şirketine detaylı tıbbi bilgilerin ulaştırılması ve yetkili doktorun onayı ile yurt içinde hava ambulans hizmeti verilir.
     • Aile İndirimi: Aile fertleri için yaptıracağınız Sağlığım Garantide Prime poliçesi için toplamda %5 oranında indirim verilir. Poliçenizi peşin veya en fazla 9 taksite kadar ödeyebilirsiniz.