Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    İş Yaşam İlişkisi

    İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temelinde çalışanımıza verdiğimiz değer yatıyor. Bu anlamda her türlü proje ve uygulamanın planlama sürecinden başlayarak attığımız her adımda çalışanlarımızın beklentilerine uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda da kurum değerlerimize uygun yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz.

    Çalışan odaklı yaklaşımımızın temelinde, çözüm odaklı olmak ve aynı zamanda sunduğumuz tüm hakların sürdürülebilir kılınması yatıyor. Tüm bu hakların yanı sıra çalışanların iş-yaşam ilişkisini sağlamaya, dinamik ve yaratıcı bir çalışma ortamı yaratmaya da son derece önem veriyoruz.

    Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini artırmak amacıyla düzenlediğimiz anketlerde çalışanlarımızın beklentilerini ölçümlüyor, ulaştığımız sonuçlar doğrultusunda çözümler geliştiriyoruz. Ölçümlenebilir, açık iletişime dayalı, sürekli gelişen ve sürdürülebilir tüm bu çözümler ve uygulamalar, çalışanlarımızın bu değerli ailemizin çok önemli birer üyesi olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 10 yıldır düzenlediğimiz Çalışan Bağlılığı Araştırmalarıyla belirlenen başarılı noktaların yanı sıra gelişim alanlarını da düzenli takip ediyoruz. Araştırma sonuçlarına göre, bankamız çalışan memnuniyeti oranı Türkiye ve Türkiye Bankacılık sektörünün üzerinde yer alıyor.

    Çalışanlarımızın her konuda görüş ve önerilerini paylaştığı platformlarımız her yıl binlerce çalışanlarımızın binlerce fikri ile gelişiyor.

    Tüm kadın ve erkek çalışanlarımızı her türlü insan kaynakları sürecinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın değerlendiriyoruz ve tamamen performansa dayalı bir terfi ve ücretlendirme politikası uyguluyoruz.

    Öncelikli hedefimiz, insan haklarına tam saygılı bir iş ortamı yaratmak. Bu nedenle kadınlara yönelik ayrımcılığın her türlüsünü kesin olarak yasaklıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımızı Etik İlkelerimiz ve İnsan Hakları Beyanımız’ da yayınlıyoruz. İlk etapta finans sektörü ile başlayıp şu an tüm sektörlerdeki şirketlerin cinsiyet eşitliği konusundaki uygulamalarıyla değerlendirildiği Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 2017 ve 2018 yılında üst üste iki yıl yer aldık. Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi için geliştirdiğimiz uygulamalarımız ve girişimlerimizin yanı sıra insan kaynakları, müşteri ve toplum nezdinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, endekste yer almaya hak kazanan dünya genelinde yalnızca 104 şirketten biri, Türkiye’den ise ilk ve tek şirket olduk.

    Kadın çalışanlarımızı desteklemek amacıyla Aile içi Şiddet Platformu, Annelik Deneyimi ve Anne-Baba- Çocuk Akademisi gibi projeler hayata geçiriyoruz. Aile içi şiddet hattı ile yakın ilişkide oldukları bireylerden şiddet gören her çalışanımız 7/24 ücretsiz psikolojik ve hukuki destek alıyor. Kadın Liderlik İnisiyatifimiz ile kadın liderlerimizin güçlenmesine eğitim ve mentörlük programlarımız ile destek oluyoruz.