Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Garanti BBVA'da Eğitim

    Kariyerinizin her adımında destek Garanti BBVA'dan!

    Garanti BBVA, finans sektörünün en iyi insan kaynağını yetiştirme, gelişimi sürekli kılma ve bir yatırım aracı olarak görme vizyonu ile eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Çalışanlarımızın yüksek performansları, ihtiyaçlarına özel gelişim çözümleri ile desteklenmektedir.

    Farklılıkları gözetip eşit imkanlar sunar...

    Güncel yaklaşım ve uygulamalar eğitimlere entegre edilerek, öğrenme farklılıkları gözetilmekte ve çeşitlendirilmiş eğitim kanalları kullanılmaktadır. Koçluk ve rotasyon uygulamaları, aksiyon planları, deneyim paylaşımları Garanti BBVA’lıların öğrenme sürecini iş ortamında da sürekli kılmaktadır.

    İş sonuçlarını destekler...

    Eğitim Birimi stratejik iş ortağı olarak görülmekte ve gelişim faaliyetleri iş ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanmaktadır. Bankanın farklı birimlerinden katılım ile gerçekleşen "Eğitim Strateji Komite"leri, konu uzmanı "tam zamanlı iç eğiticiler", iş hayatındaki geçmiş deneyimlerini paylaşan profesyonel eğiticiler, Banka dinamikleri ile uyumlu eğitim çözümleri oluşturulmasına önemli katkı sağlamaktadır.

    Çalışanların potansiyeline inanır...

    Bankamız yöneticilerinin, yönetim becerilerini geliştirmek ve ortak yönetim kültürünü oluşturmak amacıyla kurulan Yönetim Akademisi, 2005 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

    Yetkinliklere dayalı bir seçim ve gelişim sisteminin uygulandığı Yönetim Akademisi’nde, katılımcıların gelişim süreci İnsan Kaynakları, Eğitim Müdürlüğü ve yöneticilerinin ortak çalışmaları ile desteklenmektedir.

    Mevcut yöneticilerin %87’si akademi mezundur.

    Teknolojiyi sever...

    Eğitimler farklı eğitim teknolojileri ile desteklenmektedir;

    • Video, animasyon, metin ve görsel içeriklerden oluşan etkileşimli web tabanlı eğitimler,
    • Hem görüntülü hem de sesli olarak uzaktan eğitime olanak sağlayan Banka içerisinde kurulmuş web konferans sistemi webinar,
    • Katılımcıların, gerçek hayatta karşılaşacağı riskleri önceden güvenli bir ortamda tecrübe edinmelerini sağlayan Simulasyon Şubesi,
    • Mobil araçlarla anlık bilgilendirmeler için kullanılan Mobil Öğrenme.

    Akademik Dünya İle Uzun Soluklu İşbirlikleri Yaratır...

    Eğiticileri arasında pek çok akademisyen olmasının yanında Türkiye’nin köklü üniversiteleri ve eğitim kurumları ile farklı konu başlıklarında işbirlikleri bulunmaktadır. Özellikle üniversitelerin akademik bilgileri ile bankacılık sektör bilgisi biraraya getirilerek teori ve uygulamanın harmanlandığı eğitimler dizayn edilmektedir. Ayrıca özellikli konularda eğitim almak üzere çalışanlar üniversitelerin akademik takvimleri içerisinde yeralan derslere konuk öğrenci olarak katılabilmektedirler.

    Liderleri Buluşturur...

    Garanti BBVA ve iştiraklerinin yöneticilerini bir araya getiren çalışanlarımıza özel bir paylaşım ve birlikte öğrenme platformu oluşturmayı amaçlayan "Yöneticiler Zirvesi" her yıl tüm katılımcılara o yıla özel bir konseptle seslenmektedir.

    Her yıl teması değişen zirvede, geçtiğimiz yıllarda "Liderlik", "Sürdürülebilirlik", “Yeni Müşteri Çağı”, "Çalışan Mutluluğu" gibi konular gündemdeydi.

    Çevresine ve Değerlere Duyarlı...

    Garanti BBVA çalışan ve yöneticileri eğitim faaliyetlerinde de sosyal sorumluluk bilinci ile hayata değer katarlar.