Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Ücretlendirme Politikası ve Prim Sistemi

    Herkes için kaliteli bir yaşama önem...

    Adil ve Şeffaf Prim Modelleri

    Garanti BBVA’da ücretlendirme temel olarak performansa dayalıdır. Elde edilen başarıyı, finansal hedef gerçekleşme, risk yönetimi, müşteri memnuniyeti gibi dengeli ve objektif kriterlerle ölçen GPS prim sistemi ile çalışanlar ödüllendirilir. Kişisel ödüllendirmeler şeffaf bir şekilde çalışanların kendisi ve yöneticileriyle paylaşılır.

    Kariyer İmkanları

    İçerden yükselme Bankamızın temel yaklaşımıdır. Çalışanlarımız, gösterdikleri performansın karşılığında, “Kariyer Haritaları” ve "Kariyer Fırsatları" programlarıyla banka içinde ihtiyaç duyulan görevlere geçebilirler. Bankamızda eşit işe eşit ücret politikası uygulanmaktadır. Artan sorumluluklarla paralel, sektör ve iç dengeyi gözeten ücret artışları gerçekleşir.

    Ücret Artışları

    Yılda 1 kez yapılan ücret artışlarında, enflasyon gelişimi, sektör ücret verileri dikkate alınarak rekabetçi ücret yapısı sağlanmaktadır.

    Ücretlendirme Paketi

    Bankamızda ücret paketi ; aylık maaşın yanı sıra her ay maaşın 1/3’ü oranında ikramiye, yılda 1 prim ödemesi, yemek fişi, yabancı dil tazminatı ve diğer yan ödemelerden oluşur. Müfettiş görevlerine ayrıca İstanbul içinde ve diğer illerde görev yaparken ulaşım, konaklama ve yemek giderleri için harcırah ödenir. "Avrupa’da En İyi Banka Olmak" vizyonu çerçevesinde, Garanti BBVA’da yabancı dil bilmek oldukça önemlidir. Yazılı ve sözlü yabancı dil sınavlarında alınan puan, Yabancı Dil Tazminatı’nın derecesini belirler. İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dilleri için yılda 12 kez olmak üzere tazminat ödenir.

    Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme

    Çalışanlarımızın performans süreci, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı olmasından dolayı oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen banka hedefleri doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Altı ayda bir gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Çalışanlarımızın performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

    Performans sürecinin temelini oluşturan, kurumun vizyonunu ve stratejilerini performans ölçütleri setine dönüştürmeyi amaçlayan Performans Karnesi uygulaması 2007 yılından itibaren bankamızda uygulanmaktadır. Performans karnesi yaklaşımı banka stratejilerini ölçülebilir hedeflere dönüştürmeyi amaçlar ve bunu yaparken finansal hedeflerin yanında finansal hedeflerin gerçekleşmesini sağlayan müşteri, süreç, çalışan (öğrenme ve gelişme) boyutlarına da hedefler verir.