Yardım ve Öneriler

Yatırım Fonu nedir? Bana sağlayacağı yararlar nelerdir?

Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

 • Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yatırım seçenekleri giderek artmaktadır. Kişinin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun yatırım türünün saptanması, yatırım yaptıktan sonra ekonomik gelişmelerin günü gününe izlenerek gerektiğinde farklı enstrümanlara geçilmesi, portföydeki kıymet vadelerinin, hisse senetlerinin rüçhan hakkı kullanma sürelerinin takibi herşeyden önce geniş zaman ve bilgi gerektirir.Bu nedenle, profesyonel yöneticilerin yönetimindeki yatırım fonları, yatırımcıları tüm bu külfetlerden kurtaran en uygun araçlardır.
 • Fon tüzel kişilik sahibi olmamakla beraber fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehinedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.
 • Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve hisse senedi gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.
 • Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlar.
 • Fon fiyatı bilgilerine şubeler, gazeteler, internet, ve diğer alternatif kanallarla ulaşılabilir.
 • Fon yatırımcıları, menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemleri takip etmek zorunda kalmazlar.
 • Küçük miktarlarla alınıp satılabilir.

İlgili sorular

 1. Fonların izahname ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?

  Tüm Garanti Bankası A.Ş. şubelerinden, yatırım merkezlerimizden ve www.garantibbva.com.tr 'den ulaşabilirsiniz.

 2. Katılım oranı nedir, nasıl hesaplanır?

  Katılım oranı birim pay başına düşen opsiyon miktarı olup opsiyon alımı için kalan paranın opsiyon fiyatına bölünmesiyle bulunan miktardır.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333