Yardım ve Öneriler

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım-satım işlemleri hakkında bilgi alabilir miyim?

Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi’nden Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alım ve satım işlemlerini 09:30-16:00 saatleri arasında gerçekleştirebilirsiniz.

Basit Faiz: İlgili Hazine Bonosunun - Devlet Tahvilinin  o an itibariyle işlem gördüğü, müşteri alış veya satış için yıllık basit faiz oranıdır.
Alış Birim Fiyatı: İlgili Hazine Bonosunu - Devlet Tahvilini almanız durumunda her birim için ödeyeceğiniz tutardır.
Alış yapmak istediğiniz değer: Alış için talep ettiğiniz bono - tahvil  tutarını bugünkü değer üzerinden vermeniz gereklidir. İstediğiniz nominal tutarı hesaplamak için Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’ndaki hesap makinesini kullanabilirsiniz.
Satış Yapmak İstediğiniz Nominal Değer: Satmak istediğiniz bono - tahvil tutarını nominal değeri üzerinden girmeniz gereklidir. Nominal değer veya bugün elde edeceğiniz tutarı hesaplamak için Hesap Makinesini kullanabilirsiniz.
Nominal Değer: Vade sonunda kesintiler dahil edilmeden elde edeceğiniz tutardır.
Maliyet: İlgili Hazine Bonosunun- Devlet Tahvilinin alış işlemlerinde ödenen tutarların toplamıdır.
Satış Birim Fiyatı: İlgili Hazine Bonolarını - Devlet Tahvillerini bugün satmanız durumunda her birim için elde edeceğiniz tutardır.
Bugünkü Satış Tutarı: İlgili Hazine Bonolarını - Devlet Tahvillerini bugün satmanız durumunda hesabınıza geçecek toplam tutardır.

İlgili sorular

  1. Devlet Tahvili'nin özellikleri nelerdir?

    1 yıldan uzun vadelidir. Kuponlu veya kuponsuz ise iskontolu olarak satılır, vadesinde; devlet tahvilinin üzerinde yazan nominal değer ödemede esastır.

  2. Hazine Bonosu ile Devlet Tahvili nedir, yararları nelerdir?

    Hazine bonoları, T.C. Hazinesi'nin çıkardığı 1 yıldan kısa, Devlet Tahvilleri bir yıl ve daha uzun vadeli yabancı para ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleridir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333