Yardım ve Öneriler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin temel unsurları nelerdir?

Emeklilik Şirketi: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre kurulan ve bu kanuna göre emeklilik branşında faaliyet göstermek üzere ruhsat almış şirkettir.
Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan kişidir.
Bireysel Emeklilik Aracısı: Emeklilik şirketlerinin, emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları şirket adına yapan kişidir.
Bireysel Emeklilik Sözleşmesi: Katılımcı adı ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği sözleşmedir.
Emeklilik Yatırım Fonu: Emeklilik şirketi tarafından kanun kapsamında kurulan ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen, katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı paylarının değerlendirildiği yatırım aracıdır.
Portföy Yöneticisi: Sermaye Piyasası Kurulu’ndan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını yönetmek üzere anlaşma yaptığı, SPK’ca uygun görülen Portföy yönetim şirketidir.
Saklayıcı: Fon portföyündeki varlıkların saklandığı, SPK’ca uygun görülen saklama kuruluşudur.

İlgili sorular

  1. Emeklilik planı nedir, nasıl seçiliyor?

    Risk getiri tercihlerinize uygun olarak emeklilik yatırım fonlarının bir araya getirildiği belirli bir yatırım stratejisi içeren bireysel emeklilik ürünüdür.

  2. Bireysel emeklilik ürünlerinin mevcut sosyal güvenlik sistemlerinden farkı nedir?

    Bireysel Emeklilik Sistemi, çok basamaklı emeklilik sistemine geçiş aşamasıdır. SGK sistemini ikame etmez, alternatif bir sistem değildir, tamamlayıcı bir sistemdir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333