Yardım ve Öneriler

Sistem katılımcının hakkını nasıl koruyor?

Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, SPK, bağımsız aktüeryal denetçiler, bağımsız dış denetim ve şirket iç denetçisi tarafından sürekli denetimden geçmektedir.
Emeklilik şirketinin mali bünyesinin katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek düzeyde zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanlık, şirketin yönetim kurulundan;
A. Sermayenin artırılmasını, ödenmemiş kısmının ödenmesini, sermayeye mahsuben ödeme yapılması için ortaklara çağrıda bulunulmasını veya kar dağıtımının durdurulmasını
B. İştiraklerin ve sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını veya elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini
C. Serbest varlıkların gösterilecek bir bankada bloke edilmesini ve bu varlıklar üzerinde izinsiz tasarruf edilmemesini
D. Şirketin mali bünyesini düzeltmeye yönelik diğer tedbirlerin alınmasını isteyebilmektedir.
Ayrıca şirketin mali durumunun düzeltilememesi halinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık, emeklilik şirketinin fonlarını ve portföyünü (katılımcıların sözleşmelerini) başka bir emeklilik şirketine devretmeye yetkilidir.
Katılımcılar adına emeklilik şirketleri tarafından satın alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank’ta saklanmaktadır. Emeklilik şirketleri ile katılımcıların fon varlığı tamamen ayrıdır.

İlgili sorular

  1. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde lehdar kimdir?

    Lehdar, lehine sözleşme yapılan kişidir. Katılımcı vefat ederse, değerlendirilen birikimleri, medeni kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşmedeki lehdar(lar)a ödenir.

  2. BES birikimime hangi kesintiler uygulanır?

    Bu sistemde fon işletim gider kesintisi, yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintisi bulunmaktadır. Fon işletim kesintisi ise seçtiğiniz fona göre, yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintisi ise planınıza göre değişmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333