Yardım ve Öneriler

Emeklilik şirketlerini kim, nasıl denetliyor ? Güvenlik nasıl sağlanıyor?

Emeklilik şirketleri;

 • Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı
 • Bağımsız aktüeryal denetim
 • Bağımsız dış denetim
 • Şirket iç denetimcisi

Yetkilileri tarafından prensipleri çok net olarak belirlenmiş esaslara uygun olarak denetim ve gözetim altında tutulmaktadırlar.
Tüm bu denetimlerin dışında, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı’nın günlük gözetim ve denetimine tabidir. Hazine Müsteşarlığı emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak gözetim, denetim, işlem konsolidasyonu, katılımcılara ait bilgilerin saklanması, kamuyu ve katılımcıları bilgilendirme ile istatistik üretimi ve fonksiyonlarının yürütülmesini teminen Emeklilik Gözetim Merkezi’ni görevlendirmiştir. Emeklilik Gözetim Merkezi, gözetim ve denetim faaliyetlerinde katılımcıların fonlarla ilgili işlemlerine ilişkin bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve Kurul’un uygun gördüğü saklayıcı kuruluştan (Takasbank’tan) temin etmektedir. Müsteşarlık, Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ek görevler verebilmektedir.

İlgili sorular

 1. Grup ile bireysel katılım arasında nasıl bir fark var? Grup olmak mı, bireysel katılım mı bana ek avantaj sağlıyor?

  İşlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olduğu için emeklilik şirketleri grup sözleşmeler için daha düşük masraf kesintileri belirlemektedirler.

 2. Otomatik BES'de ödemelerime ara verebilir miyim?

  Bir defada en fazla 3 ay boyunca ödemelerinize ara verebilirsiniz.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333