Yardım ve Öneriler

Katkı payları ödenmezse ne olur? Ödemelere ara verebilir miyim?

Emeklilik sözleşmesinde tayin edilen ödeme tarihlerinden herhangi birine ait katkı payı tutarını, ödeme tarihini takip eden bir yıl içinde ödememeniz halinde, katkı payı ödemeye ara vermiş kabul edilirsiniz.
Emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında, dahil olduğunuz emeklilik planı kapsamında ara verilen döneme karşılık gelen işlem tarihindeki asgari katkı payı toplam tutarlarının ödenmesi kaydıyla katkı payı ödemeye ara verilen dönem dikkate alınmaktadır.
Emeklilik sözleşmesinde hüküm bulunması kaydıyla, katkı payı ödemeye ara vermeniz halinde dahil olduğunuz plana ait fon işletim ve özel hizmet gideri kesintileri yapılmaktadır. Birikim tutarının yönetim ve fon işletim gider kesintilerini karşılamasının mümkün olmadığı hallerde, durum size ihbar edilmekte ve şirketin size yapmakla yükümlü olduğu bildirimler durdurulmakta, hesabınız pasif hale gelmekte ve herhangi bir kesinti uygulanmamaktadır. Bu durumda, emekliliğe hak kazanabilmeniz için katkı payı ödemeye ara verdiğiniz tarihten itibaren hesabınızın aktif hale dönüştüğü tarihe kadar geçen süreye karşılık gelen işlem tarihinde geçerli ve emeklilik planında belirlenmiş olan asgari katkı payı toplam tutarını ödersiniz.

İlgili sorular

  1. Grup ile bireysel katılım arasında nasıl bir fark var? Grup olmak mı, bireysel katılım mı bana ek avantaj sağlıyor?

    İşlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olduğu için emeklilik şirketleri grup sözleşmeler için daha düşük masraf kesintileri belirlemektedirler.

  2. Emeklilik şirketlerini kim, nasıl denetliyor ? Güvenlik nasıl sağlanıyor?

    Katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333