Yardım ve Öneriler

Emeklilik fonlarını kim, nasıl denetliyor?

İç denetim
Fonun faaliyetlerinin iç kontrol esas ve usullerine uygun olarak işleyişi, şirket iç denetçileri tarafından denetlenmektedir.
Kontrol denetimi
Şirketin fonlarının, portföy yöneticilerinin ve saklayıcının (Takasbank) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve emeklilik ve yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenmektedir.
Muhasebe belge ve kayıt düzeni ve bağımsız dış denetim
Fonların muhasebe, belge kayıt düzeni ile bağımsız dış denetimine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun bu konudaki düzenlemelerine uyulmaktadır. Fonların hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir.

İlgili sorular

  1. Grup ile bireysel katılım arasında nasıl bir fark var? Grup olmak mı, bireysel katılım mı bana ek avantaj sağlıyor?

    İşlem yükü maliyetleri bireysel sözleşmelerden daha az olduğu için emeklilik şirketleri grup sözleşmeler için daha düşük masraf kesintileri belirlemektedirler.

  2. Emeklilik şirketlerini kim, nasıl denetliyor ? Güvenlik nasıl sağlanıyor?

    Katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla emeklilik şirketlerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı'nın günlük gözetim ve denetimine tabidir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:Müşteri İletişim Merkezi / 444 0 333