bell-icon

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Finansal Sağlık
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

    Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Garanti BBVA’da yapılır!

    Zorunlu Deprem Sigortası olası bir deprem felaketinde maddi zararlarınızı hemen telafi eden bir sigorta sistemidir. Devletin bütçe ve imkanları ile ilişkili olmaksızın evinizi güvence altına alan Zorunlu Deprem Sigortası’nı, Garanti BBVA’dan kolayca yaptırabilirsiniz.
    Detaylı bilgi için bilgilendirme formunu okuyabilirsiniz.
    Zorunlu Deprem Sigortası’na Garanti BBVA Mobil ve Internet’ten Başvurular menüsü Sigorta adımından adımından ulaşabilirsiniz.
    • Özellikler ve Teminatlar

     Zorunlu Deprem Sigortası ile
     • Deprem,
     • Deprem sonucu yangın,
     • Deprem sonucu infilak,
     • Deprem sonucu yer kayması,
     gibi olayların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
      
     Zorunlu Deprem Sigortası’nın Kapsamındaki Binalar
     Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır;
     • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
     • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
     • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
     • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
     Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
     Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
     *Zorunlu Deprem Sigortası Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.