Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Hisse Senedi Kredisi

    Kredili alış ile hisse senedi portföyünüzü büyütebilirsiniz!

    • Garanti BBVA nezdinde bulunan varlıklarınızı ve/veya Garanti BBVA Yatırım nezdindeki portföyünüzde bulunan hisse senetlerini teminat göstererek 500.000 TL’ye kadar hisse senedi kredisi kullanabilirsiniz.
    • Garanti BBVA Yatırım’a kredi başvurunuzu Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz.
    • Özellikler

     • Hisse senedi kredisi başvuru girişi yapılırken, hesap seçiminde hisse senedi hesabının bağlı olduğu mevduat hesabından farklı bir vadesiz mevduat hesabı seçilmelidir. Seçilecek hesaba, başka bir kredi ürünü de bağlı olmamalıdır.
     • Hisse senedi kredisi, sadece hisse senedi alım işlemleri için kullanılan, herhangi bir nakit çekim yapılamayan başka ürün alımında kullanılamayan bir kredi türüdür.
     • Hisse senedi yatırım hesabı bulunmayan müşteriler kredi başvurusu yapamaz.
     • Kredi tutarını gün içinde ödendiğinde hiç faiz ödemesi yapılmaz.
     • Faiz, gün sonu bakiye üzerinden günlük olarak hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Gün sonundaki eksi bakiyenin faiz tahakkuku ertesi sabah yapılır.
     • Kredili hisse senedi alımı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenmiş olup minimum özkaynak oranı %35 ile sınırlandırılmıştır. (Seri: V No:65 tebliğinde düzenlenmiştir.)
     • Özkaynak oranı %35’in altına düşen müşterilerimize teminat tamamlamaları için bildirimde bulunulur. Ek teminat getirerek veya Garanti BBVA Yatırım’a rehin edilmiş bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yapılarak Teminat Oranını %50’ye çıkarmasını istenir.
     • Kredili hisse senedi alım işlemi sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı, e-Trader ve Müşteri İletişim Merkezi kanalından yapılabilir.
     • Hisse senedi kredisinin teminatı, Garanti BBVA Yatırım tarafından uygun görülen hisse senetleridir.
     • Kredi limiti arttırılmak/azaltılmak istenirse; Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı’ndan başvurulmalıdır. Arttırım için Garanti BBVA Şubesi’ne gelinerek istenen tutar için ilgili form imzalanmalıdır.
     • Kredi kullanıldığında, aylık olarak Menkul Kıymet Kredisi hesap özeti Garanti BBVA Yatırım tarafından posta ile iletişim adresine gönderilir.
     • Kredili hisse senedi alım satımı için limit tahsis edilmiş olan Müşteri’ye faiz tahakkuku Kredi Hesabı’nın limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Kullanılan hisse senedi kredisine ilişkin geri ödemelerin ise; 30 günlük hesap dönemleri sonunda Garanti BBVA Yatırım’a yapılması gerekmekte olup, bu tutarlar Garanti BBVA nezdindeki hisse senedi yatırım hesabının bağlı olduğu mevduat hesabından tahsil edilir.
     • Kredi riski ya da birikmiş faiz yoksa Garanti BBVA Mobil veya İnternet Bankacılığı aracılığı ile kredi limitinin iptal edilmesi mümkündür.
    • Kullanılabilir Kredi Tutarı

     • Kredi başvurusu değerlendirilirken sahip olunan Garanti BBVA nezdindeki varlıkların ve/veya Garanti BBVA Yatırım nezdindeki portföyde taşınan hisse senetlerinin toplam değerinin maksimum %100’üne kadar kredi limiti tanımlanabilir.
     • Tanımlanan kredi limitinin kullanımı sırasında anlık olarak, varlık ve hisse senetlerinin toplam değeri kontrol edilerek maksimum kullanabilecek kredi limiti hesaplanır. Ayrıca, SPK mevzuatına göre teminata sayılan hisse senetlerinin belirli bir oranına kadar kredi kullanımı yapabilir. (Teminatlandırma oranı BİST değerlemesine ek olarak Kurum politikalarına göre değişmektedir.)
     • Örneğin; 100.000 TL vadesiz mevduatınız varsa, Bankamızca size tanımlanabilecek hisse senedi kredi limiti maksimum 100.000 TL’dir.
     • Garanti BBVA (GARAN) hisse senedi almak istenirse;

     *Anlık varlığınız 100.000 TL ise, karşılığında 190.000 TL’lik emir verilebilir. (100.000 -TL kendi varlığınız + 90.000 TL kredi riski)

     *Anlık varlığınız 50.000 TL ise, karşılığında 95.000 TL’lik emir verilebilir. (50.000 TL kendi varlığınız + 45.000 TL kredi riski, 100.000 TL kredi limitiniz olmasına rağmen)

     • Başvuru Tutarı minimum 40.000 TL, maksimum 500.000 TL’dir.

      *Yukarıdaki GARAN hissesi alımı için teminatlandırma oranı %90 kabul ederek örneklendirilmiştir.

    • Faiz Oranı, Masraf ve Komisyonlar

     • Güncel faiz oranımız %7.25’tir. Faiz oranları piyasa koşullarına göre güncellenecek olup azami faiz oranı %9.90’dır. Faiz tutarına %5 BSMV ilave edilmelidir.
     • Türkiye’de açılan hesaplarda herhangi bir masraf, komisyon alınmamaktadır. (KKTC’de açılan hesaplarda mevzuata dayalı damga vergisi yükümlülüğü bulunmaktadır.)

     *Garanti BBVA olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile emir iletimine izin verilen sermaye piyasası araçlarına (VİOP ve Pay Piyasası işlemleri gibi) ilişkin Müşteri Emirleri’nin Aracı Kurum’a (Garanti BBVA Yatırım) iletilmesi ve söz konusu emirlerin sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması (“Emirlerin İletilmesi Hizmeti”) hizmeti verilebilmektedir.

     Emir İletimine Aracı olan Garanti BBVA’nın “Emir İletilmesi Hizmeti” kapsamındaki sorumluluğu; Müşteri tarafından verilen emrin Aracı Kurum’a doğru şekilde ve mümkün olan en kısa sürede iletilmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile öngörülen belge ve kayıtların birer örneğinin saklanması ile sınırlı olup, emirlerin gerçekleştirilmesine ilişkin yükümlülük Aracı Kurum’a (Garanti BBVA Yatırım) ait olacaktır.

    Sıkça Sorulan Sorular

    Hisse senedi kredisi nedir?

    Hisse senedi kredisi nasıl alınır?

    Hisse senedi kredisi nasıl kullanılır?

    Hisse senedi kredisi faizi ne kadar?