Sponsorluk

SponsorlukToplumsal yaşamı sponsorluklarımızla destekliyoruz.

Garanti BBVA; spor, kültür, sanat, çevre, eğitim gibi bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda uzun soluklu projeler yaratıyor ve destek veriyor.

Toplumsal yaşama gerçek anlamda değer katmak amacıyla, destek verdiğimiz faaliyetlerin toplum tarafından benimsenmesi, içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle, ekonomiye ve topluma değer katan hizmetler yaratan Garanti BBVA olarak, destek verdiğimiz toplumsal paylaşım projelerinde de aynı yaklaşımla hareket ediyoruz. Toplumun yaşam kalitesini artırmak için, kurum kültürünü yansıtan ve besleyen, marka algısına değer katan, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda, eğitim, sanat, kültür, spor, çevre ve finans alanlarına uzun soluklu destek vererek, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştirmeyi hedefliyoruz.

Sponsorluk Kriterlerimiz

Değerlendirmeye aldığımız projeler;

 • Garanti BBVA marka kimliği ve stratejisi ile uyum gösteren,
 • Müşteri portföyüne çeşitli fırsatlar sunabilen,
 • Farklılık oluşturabilecek bir yönü bulunan


Değerlendirmeye almadığımız projeler; 

 • Siyaset ve siyasi partilere ilişkin her türlü organizasyon.
 • Dini organizasyonlar.
 • Uyuşturucu, kumar gibi zararlı alışkanlıkları özendirici etkinlikler.
 • Yasal olmayan sporlar ve tüm faaliyetler.
 • Lobicilik faaliyetleri/organizasyonları.
 • Ayrımcı Projeler. Toplum içerisinde herhangi bir ayrımcılığı teşvik edecek (din, dil, ırk, yaş, cinsiyet vb.) her türlü proje.
 • Bireysel sponsorluklar.
 • Diğer finans kuruluşlarının yer aldığı projeler.
 • Motor sporları (otomobil yarışları, motosiklet yarışları, sürat teknesi ve bot yarışları vb.).
 • Okul ve üniversite kulüpleri tarafından organize edilen mezuniyet, kulüp, okul partileri vb. gibi etkinlikler.
 • Etkin ve verimli bir değerlendirme süreci için, başlangıç tarihine üç aydan daha kısa süre kalan başvurular.