Değişken Fonlar

Siz kendinize en uygun fonu seçin. Biz yatırımlarınızı sizin için değerlendiriyoruz.

.

Portföy sınırlamalarına bağlı kalmayıp  yatırımları için akıllı stratejiler arayanlara! Tematik Fonlardan çoklu varlık stratejisi ile yönetilen SMART fonlarımıza kadar oldukça geniş bir yelpazeye yatırım imkanı için sizi Değişken fon ailemize bekliyoruz.

 • Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

  Yatırımın boyutlarını yeniden tanımladığımız Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon’unu 21 Mart’ta satışa sunuyoruz!

  Yatırım Stratejisi:

  Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, Metaverse ve yeni teknolojilerin getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

  Sanal evren “Metaverse “ insanların sanal temsilleri/sembolleri ile birbirleriyle ve dijital nesnelerle etkileşime girebildiği, sürekli açık olan sanal ortamlardan oluşan bir ağdır. Bu evren, birlikte işlerliğe sahip, kalıcı, senkronize, sınırsız katılımcıya açık, tamamen işlevsel bir ekonomiye sahip, sanal ve gerçek dünyayı kapsayan bir deneyim olarak tanımlanmakta ve mevcut internetin halefi olarak da gösterilmektedir.

  Yeni teknolojiler kapsamında ise, GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknoloji Sektörü) ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü) altında sınıflandırılan ve teknoloji alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketler ve BIST Teknoloji Endeksi ve BIST İletişim Endeksi’nde yer alan şirketler dahil edilir.

  Fon’un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari 80 ’i Metaverse teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar Ge faaliyetlerinde bulunan, Metaverse teknolojilerini destekleyen şirketlerin ve/veya teknoloji, bilgi teknolojileri, teknolojik donanım, iletişim, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım sektöründeki şirketlerin ve/veya bu maddede bahsedilen şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

  Fon portföyüne kripto varlık ve kripto para piyasası işlemleri ile bunlara dayalı araçlar ve kripto varlık işlem platformu olarak faaliyet gösteren şirketler dahil edilmeyecektir.

  Yatırımcı Profili

  • Metaverse ve Yeni Teknolojilerine yatırım yapmak isteyen,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

   

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Metaverse Teknolojilerini Kullanan, Bu Teknolojilere Yönelik Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinde Bulunan, Metaverse Teknolojilerini Destekleyen Şirketlerin, Teknoloji, Bilgi Teknolojileri, Teknolojik Donanım, Telekomünikasyon, Elektronik Ticaret, Biyoteknoloji, Medikal Teknoloji, Yazılım, Etkileşimli Medya ve Hizmetler ile Diğer Doğrudan ya da Dolaylı Teknoloji Temalı Endekslerde yer Alan Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin ve Yeni Teknolojiler Kapsamında Faaliyette Bulunan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli Yatırım Fonları ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonları

  80 %100

  -      Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları(*)

  15

  %40

  -      Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  %70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  %20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Diğer Yerli Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  %10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: 20 Indxx Global Metaverse Index Net Total Return Endeksi + 20 Solactive Global Metaverse Net Total Return Endeksi + 20 S&P Global 1200 Information Technology Total Return Endeksi + 5 S&P Global 1200 Communication Services Total Return Endeksi + 15 BIST Teknoloji Getiri Endeksi 5 BIST İletişim Getiri Endeksi + 15 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, finans sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Yatırımcı Profili

  • Finans sektörüne yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 %100

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  %50

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  %70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  %20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  %10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %40 S&P Global 1200 Financials Net Total Return USD Endeksi + %20 Stoxx Global Fintech Net Return USD Endeksi + %10 BIST Mali Getiri Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, blockchain (blokzincir) teknolojileri getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i blockchain (blokzincir) teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, blockchain teknolojilerini destekleyen şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. 
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Yatırımcı Profili

  • Blockchain (blokzincir) teknolojilerine yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Blockchain (blokzincir) Teknolojilerini Kullanan, Bu Teknolojilere Yönelik Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinde Bulunan, Blockchain Teknolojilerini Destekleyen Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 %100

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  %40

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  %70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  %20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  %10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %35 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return USD Endeksi + %30 Elwood Blockchain Global Equity USD Endeksi + %20 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir. Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon

  • Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, turizm ve seyahat sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 
  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i turizm, seyahat, konaklama ve ulaştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. 
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  • Yatırımcı Profili

  • Turizm ve seyahat sektörüne yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan, 
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Turizm, Seyahat, Konaklama, Ulaştırma Gibi Alanlarda Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 100

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  40

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  20

   Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %65 Stoxx Global 3000 Travel & Leisure Net Return USD Endeksi + %20 BIST Ulaştırma Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Endeksi’dir. Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, tarım ve gıda sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. 
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

   
  Yatırımcı Profili
  • Tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Tarım veya Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 100

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  40

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  20

   Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %40 Indxx Global Agriculture Net Total Return USD Endeksi + %25 Stoxx 3000 Food & Beverage Net Return USD Endeksi + %20 BIST Gıda Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, sağlık sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.

  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 100

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  40

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  20

   Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %65 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return USD Endeksi + %35 BIST 100 Getiri Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti
Yatirim Uzmani Garanti BBVA

Yatirim Uzmani Garanti BBVA, size en uygun yatırım seçeneklerini önerir.

Yatirim Uzmani Garanti BBVA
Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap