Değişken Fonlar

Siz kendinize en uygun fonu seçin. Biz yatırımlarınızı sizin için değerlendiriyoruz.

.

Portföy sınırlamalarına bağlı kalmayıp  yatırımları için akıllı stratejiler arayanlara! Tematik Fonlardan çoklu varlık stratejisi ile yönetilen SMART fonlarımıza kadar oldukça geniş bir yelpazeye yatırım imkanı için sizi Değişken fon ailemize bekliyoruz.

 • Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, finans sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Yatırımcı Profili

  • Finans sektörüne yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 %100

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  %50

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  %70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  %20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  %10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %40 S&P Global 1200 Financials Net Total Return USD Endeksi + %20 Stoxx Global Fintech Net Return USD Endeksi + %10 BIST Mali Getiri Endeksi + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, tarım ve gıda sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. 
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Yatırımcı Profili

  • Tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Tarım veya Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 %100

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  %40

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  %70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  %20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  %10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %40 Indxx Global Agriculture Net Total Return USD Endeksi + %25 Stoxx 3000 Food & Beverage Net Return USD Endeksi + %20 BIST Gıda Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, blockchain (blokzincir) teknolojileri getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i blockchain (blokzincir) teknolojilerini kullanan, bu teknolojilere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, blockchain teknolojilerini destekleyen şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. 
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Yatırımcı Profili

  • Blockchain (blokzincir) teknolojilerine yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan,
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Blockchain (blokzincir) Teknolojilerini Kullanan, Bu Teknolojilere Yönelik Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) Faaliyetlerinde Bulunan, Blockchain Teknolojilerini Destekleyen Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 %100

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  %40

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  %70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  %20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  %10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz)/Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %35 Reality Shares Nasdaq Blockchain Economy Net Total Return USD Endeksi + %30 Elwood Blockchain Global Equity USD Endeksi + %20 BIST Teknoloji Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir. Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • SMART Dengeli Fon

  SMART Dengeli Fon, piyasalardaki ölçülü dalgalanmaları tolere edebilecek müşterilerimize, orta-uzun vadede istikrarlı ve cazip getiri elde etmeyi amaçlar.

  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon’una bağlı, Garanti Portföy İkinci Değişken Fonudur. Fon portföyü Garanti Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir.

  SMART Dengeli Fon performansı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

  • Yönetim Stratejisi  

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Yurt içi Ortaklık Payları

  0 %25

  Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %100

  Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %30

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %100

  Varantlar ve İskontolu Sertifikalar

  0

  %10

  Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %30

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %100

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Memkul Kıymetler 

  0

  %20

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası

  0

  %20

 • SMART Temkinli Fon

  SMART Temkinli Fon, yatırımları konusunda temkinli müşterilerimize, orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri sunmayı amaçlar.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

  • Yönetim Stratejisi  

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Yurt içi Ortaklık Payları

  0 %20

  Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %100

  Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %30

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %100

  Varantlar ve İskontolu Sertifikalar

  0

  %10

  Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %30

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %100

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Memkul Kıymetler 

  0

  %20

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası

  0

  %20

  • Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon’una bağlı, Garanti Portföy Birinci Değişken Fonudur. Fon portföyü Garanti Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. SMART Temkinli Fon performansı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

    

 • SMART Büyüme Fon

  SMART Büyüme Fon, piyasalardaki yüksek dalgalanmaları tolere edebilecek müşterilerimize uzun vadede istikrarlı ve cazip getiri sunmayı hedefler.

  Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon’una bağlı, Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fonudur. Fon portföyü Garanti Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir.

  SMART Büyüme Fonu performansı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

  • Yönetim Stratejisi  

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%
  Yurt içi Ortaklık Payları 0 %35

  Yabancı Ortaklık Payları

  0

  %20

  Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %100

  Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %30

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %100

  Varantlar ve İskontolu Sertifikalar

  0

  %10

  Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %30

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurt içi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %100

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Varlık Teminatlı Memkul Kıymetler 

  0

  %20

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası

  0

  %20

  • SMART Fonların Eşik Değeri: %100 Bileşik Referans Faiz Oranı (360)
  • SMART Fonların İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

  Yatırım Stratejisi:

  Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, sağlık sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir.

  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 100

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  40

  Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  20

  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  10

  • Fonun Eşik Değeri: %65 S&P Global 1200 Health Care Net Total Return USD Endeksi + %35 BIST 100 Getiri Endeksi’dir.Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Agresif Değişken Fon (SMART Agresif Değişken Fon)

  • Yatırım Stratejisi  

  Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Bununla birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ortaklık payları dahil edilebilecektir.
  Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde ortaklık payı, faiz, döviz/kur, kıymetli maden, endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı kontratlara dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%20’ye kadar düşürülebilir.
  Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 arası düzeyde kalacaktır. Fon çeşitlendirilmiş varlık stratejisi ile yönetilecek olup, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre dinamik olarak belirlenecektir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Yurtiçi Ortaklık Payları

  0 %100

  Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  %50

  Yurtiçi Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %100

  Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları

  0

  %50

  Ters Repo İşlemleri

  0

  %100

  Varantlar ve İskontolu Sertifikalar

  0

  %10

  Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  %50

   Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  %20

   Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  %10

   Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  %20

  Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

  0

  %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Yerli/Yabancı Kira Sertifikaları

  0

  %20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  %20

   Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  %20

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  %20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  %20

  Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası

  0

  %20

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  %10

   

  • Fonun Eşik Değeri: Gecelik Türk Lirası referans oranının (TLREF) performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon

  • Yatırım Stratejisi  

  Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon birikimlerini değerlendirirken, turizm ve seyahat sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır. 
  Fon’un teması gereği; Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i turizm, seyahat, konaklama ve ulaştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis/ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı hisselere, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon bu temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. 
  Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (TL ya da Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

  • Yatırımcı Profili

  • Turizm ve seyahat sektörüne yatırım yapmak isteyen,
  • Farklı yatırım temalarına merak duyan, 
  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vade bakış açısıyla düşünen,
  • TL ile fon alımı yapmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

   

  Varlık ve İşlem Türü

  Asgari % Azami%

  Turizm, Seyahat, Konaklama, Ulaştırma Gibi Alanlarda Faaliyet Gösteren Şirketlerin veya Bu Şirketlere Hizmet/Servis ve Ürün Sağlayan Şirketlerin İhraç Ettikleri Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Belirtilen Temaya Yatırım İmkanı Sağlayan Yerli/Yabancı Yatırım Fonları ve Borsa Yatırım Fonları

  80 100

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  10

  40

  -       Yukarıda Belirtilen Tema Kapsamında Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR), Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  40

  70

  Diğer Depo Sertifikaları (ADR/GDR)

  0

  20

  Diğer Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları

  0

  20

  Diğer Yerli/Yabancı Ortaklık Payları

  0

  20

  Diğer Kira Sertifikaları

  0

  20

  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları

  0

  20

  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  0

  20

  Gayrimenkul Sertifikaları

  0

  20

  Varant ve Sertifikalar

  0

  10

  Gelir Ortaklığı Senetleri

  0

  20

  Gelire Endeksli Senetler

  0

  20

  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

  0

  20

  Ters Repo İşlemleri

  0

  20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (*), Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  0

  20

   Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

  0

  10

  Yapılandırılmış Yatırım Araçları

  0

  10

   

  • Fonun Eşik Değeri: %65 Stoxx Global 3000 Travel & Leisure Net Return USD Endeksi + %20 BIST Ulaştırma Getiri Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Endeksi’dir. Fon’un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı para cinsinden endeks, TCMB tarafından açıklanan günlük USD/TRY Döviz Alış Kuru ile Türk Lirası’na çevrilmektedir.
  • İşlem Saatleri: 13:30‘a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30‘a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti
Yatirim Uzmani Garanti BBVA

Yatirim Uzmani Garanti BBVA, size en uygun yatırım seçeneklerini önerir.

Yatirim Uzmani Garanti BBVA
Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap