Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Vergilendirme

    Gelir Vergisi Kanunu geçici 67. maddesi hükmü, ilgili Bakanlar Kurulu kararları ve 257, 258, 263, 269 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri’nde yer alan açıklamalar çerçevesinde 2012 yılında gerçek ve tüzel kişiler tarafından elde edilen menkul kıymet faiz ve alım satım kazançları ile mevduat faizlerinin vergilendirme koşullarını gösteren özet tabloları aşağıdaki linklerden görebilirsiniz.

    1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yapılan değişiklikler doğrultusunda vergilendirme koşullarını gösteren özet tabloyu aşağıdaki linkten görebilirsiniz.

    Hisse Senedi İşlemlerinde %10 Stopajın Kaldırılması

    Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan yetki, 27 Ekim 2008 tarih ve 2008/14272 sayılı Karar ile Bakanlar Kurulu tarafından yeniden kullanılmıştır. Söz konusu karar 13 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

    14 Kasım 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerinden elde edilen kazançlar için uygulanan stopaj oranı % 10’dan % 0’a (sıfır) indirilmiştir. Ancak bu oran indirimi, BİAŞ’ta işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden ve borsa yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançları kapsamadığından, bu kazançlar üzerinden eskiden olduğu gibi % 10 oranında stopaj yapılmaya devam edilecektir.

    Söz konusu oran indirimi sadece Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. madde kapsamında stopaja tabi olan hisse senetlerinden elde edilen alım satım kazançlarına uygulanacak olup, bu oran indirimi her nevi tahvil ve hazine bonoları, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelirleri kapsamamaktadır. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır ve genel olarak % 10 oranında tevkifat uygulaması devam edecektir.

    13 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayın.