Müfettiş Yardımcısı

Müfettiş YardımcısıBaşarı hikayeni Garanti BBVA'da yaz. Fark yarat, fark at!

Denetim ailesinin bir parçası olmak ister misiniz?

"Mezun olduktan sonra denetimle ilgili bir işte çalışmayı hedefliyorum. Bankada bununla ilgili hangi pozisyona başvurabilirim?"

 "Bankaların Müfettiş Yardımcısı alım programları ile ilgileniyorum. Bu alanda sunulan kariyer fırsatları nelerdir?"

 Bankacılık ve denetim konusuna ilgi duyuyor, kariyerinize bankacılığın temel değerlerini en iyi şekilde öğrenerek başlangıç yapmak istiyorsanız "Müfettiş Yardımcısı" alım programımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Görev Tanımı

Müfettiş Yardımcıları; yurt içi ve yurt dışı şube ağı ve iştirakleri de kapsayacak şekilde Banka’nın tüm faaliyetlerini, yerel ve uluslararası düzenlemeler ile Banka’nın iç kural ve düzenlemelerini esas alarak uluslararası standartlara ve sektör uygulamalarına uygun olarak risk odaklı denetim anlayışıyla denetler. Ayrıca inceleme ve soruşturma çalışmalarını yürütür.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Banka'nın ve yurt içi / yurt dışı iştiraklerinin denetiminden sorumludur. Banka Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır. Banka’ya değer katmak ve faaliyetlerini geliştirmek amaçlarını güderek, bağımsız ve tarafsız güvence ve danışmanlık verecek şekilde iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirir.

Müfettiş Yardımcıları da dahil olmak üzere kurul üyelerinin ikamet yeri İstanbul’dur.

İşe Alım Süreci

  • Sınav Uygulaması

Müfettiş Yardımcısı alım sınavı online şekilde yapılmaktadır.

  • Genel Yetenek  
  • Bilim Sınavı
  • İngilizce Sınavı
  • Mülakat

Online sınav aşamalarını geçen adaylar, en az iki aşamadan oluşan mülakatlara davet edilirler. Son aşama olarak adaylar, Teftiş Kurulu Üst Yönetimi ile mülakata davet edilirler.

  • Görev Teklifi ve Eğitim

Sınav ve mülakat süreçlerinde başarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul eden adaylar, yoğun bir eğitim programına katılırlar.