ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

 Alacak Satış Duyurusu Hk.

Bankamızın ve Yapı ve Kredi Bankası AŞ.’nin, muhtelif finans dokümanları tahtında  müştereken kullandırmış olduğu kredilerden kaynaklanan, 31.08.2021 tarihi itibarıyla yaklaşık donuk alacak tutarı toplam 125 Milyon TL (*) tutarındaki tahsili gecikmiş alacağın ve bir kısım teminatlarının 05.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihale neticesinde (**) Varlık Yönetim Şirketlerine devri öngörülmektedir.

İhale süreci hakkında bilgi edinmek isteyen Varlık Yönetim Şirketleri’nin, aşağıdaki iletişim bilgileri (***) üzerinden irtibata geçmeleri hususu, saygı ile duyurulur.

(*) Yukarıda belirtilen rakamlar yaklaşık olarak verilmiş olup, portföye ait son veriler şartname ile iletilecektir.

(**) Satış süreci, Bankaların yetkili kurullarının onayı ile sonuçlandırılacaktır.
 
(***) İrtibat kurulabilecek Banka personelinin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İsim

Telefon

E-posta

Ömür Volkan Tatlıcı

0532 634 22 35 volkan.tatlici@yapikredi.com.tr

Merve Asan

0537 775 60 38

merve.asan@yapikredi.com.tr

 

 

donukalacaksatis@yapikredi.com.tr

Uğur Güven Aydın

0 530 592 63 37

ugura@garantibbva.com.tr

(****) Bankalar, diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin satış sürecini sona erdirmeye, kısmen ya da tamamen bölmeye veya değiştirmeye yetkilidir.