ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti'den Tahvil ve Bono Halka Arzı

T. Garanti Bankası A.Ş. 9-10-11 Şubat 2016 tarihlerinde 2 adet bono ve 1 adet tahvil halka arz ediyor.

Taleplerinizi 9-10-11 Şubat 2016 tarihlerinde  Yatırımlar menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubenizden yapabilirsiniz.Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

 

94 Günlük Bono

160 Günlük Bono

370 Günlük Tahvil

Talep Toplama Tarihi 9-10-11 Şubat 2016 9-10-11 Şubat 2016 9-10-11 Şubat 2016
Vade Başlangıç Tarihi 12 Şubat 2016 12 Şubat 2016 12 Şubat 2016
Vade Sonu Tarihi 16 Mayıs 2016 21 Temmuz 2016 16 Şubat 2017
Minimum Talep Tutarı 10.000 TL nominal 10.000 TL nominal 10.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,35 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı ** üzerine %0,40 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 300 milyon TL nominal 100 milyon TL nominal 300 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 150 milyon TL nominal 20 milyon TL nominal 30 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 150 milyon TL nominal 80 milyon TL nominal 270 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10 %10

 

Tahvil ve Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde, bir defada, temin edecektir. İskontolu bono ve tahvillerin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

Özet İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayın.

Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 94 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 24.02.2016 itfa tarihli TRT240216T10, 13.04.2016 itfa tarihli TRT130416T11, 13.07.2016 itfa tarihli TRT130716T18  ve 17.08.2016 itfa tarihli TRT170816T13. Söz konusu DİBS’lerin 09.02.2016 (Salı) ve 11.02.2016 (Perşembe) günleri arasında (09.02.2016 Salı ve 11.02.2016 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 11.02.2016 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 94 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 11.02.2016 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

** İhraç edilecek olan 160 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 13.04.2016 itfa tarihli TRT130416T11, 13.07.2016 itfa tarihli TRT130716T18, 17.08.2016 itfa tarihli TRT170816T13 ve 16.11.2016 itfa tarihli TRT161116T19 dur. Söz konusu DİBS’lerin 09.02.2016 (Salı) ve 11.02.2016 (Perşembe) günleri arasında (09.02.2016 Salı ve 11.02.2016 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 11.02.2016 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 160 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 11.02.2016 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

*** İhraç edilecek olan 370 gün vadeli Tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 16.11.2016 itfa tarihli TRT161116T19,  14.12.2016 itfa tarihli TRT141216T10, 08.03.2017 itfa tarihli TRT080317T18 ve  14.06.2017 itfa tarihli TRT140617T17 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 09.02.2016 (Salı) ve 11.02.2016 (Perşembe) günleri arasında (09.02.2016 Salı ve 11.02.2016 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 11.02.2016 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 370 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 11.02.2016 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.

Yardım ve ÖnerilerYardım ve Öneriler

 • Garanti BBVA ne zaman kuruldu, vizyon, misyon ve stratejisi nedir?

  Garanti BBVA 1946 yılında Ankara'da kuruldu. Garanti BBVA'nın vizyonu: Avrupa'nın en iyi bankası olmaktır, stratejisi: uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmektir. Detaylı bilgi

 • Mülakatlarda adaylardan ne bekleniyor?

  Deneyimsiz / Deneyimli tüm mülakatlarımızda adaylarımızı bankamız değerleri ve pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiler çerçevesince değerlendiriyoruz. Detaylı bilgi

 • Kimler başvurabiliyor?

  İlanlarımızda belirtilen kriterlere uygun olan tüm adaylarımız başvuruda bulunarak süreçlerimize dahil olabilir. Detaylı bilgi

 • Ağırlıklı olarak hangi pozisyonlar için alım yapılıyor?

  Alımlarımızın yaklaşık %75’ini yeni mezunlar oluşturuyor. Müşteri Danışmanı, Çağrı Merkezi Asistanı, Operasyon Asistanı alımlarımız yıl boyu; Şubelerimiz ve Genel Müdürlük birimlerimiz için Yetkili ve Müfettiş Yardımcısı alımlarımız ise, her yıl 1 kez gerçekleştiriliyor. Bunun dışında Genel Müdürlük ve şube müdürlüklerimize gerçekleştirdiğimiz bankacılık alanında deneyimli adaylarımız için alımlarımız da yıl boyu sürmektedir. Detaylı bilgi