ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti'den Bono Halka Arzı

T. Garanti Bankası A.Ş. 12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında bir adet bono halka arz ediyor.

Taleplerinizi 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde  Yatırım menüsü- Halka Arz -Bono/Tahvil Halka Arz adımından, 444 0 333 Alo Garanti'den veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

 

 

66 Günlük Bono

Talep Toplama Tarihi 12-13 Mayıs 2016
Vade Başlangıç Tarihi 16 Mayıs 2016
Vade Sonu Tarihi 21 Temmuz 2016
Minimum Talep Tutarı 10.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir.
Halka Arz Tutarı 70 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 55 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 15 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10

 

Bonolar iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde, bir defada, temin edecektir. İskontolu bono ve tahvillerin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

Özet İhraççı Bilgi Dokümanı için tıklayın.

Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayın.

* İhraç edilecek olan 66 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 08.06.2016 itfa tarihli TRT080616T16,  13.07.2016 itfa tarihli TRT130716T18, 17.08.2016 itfa tarihli TRT170816T13 ve 16.11.2016 itfa tarihli TRT161116T19 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 12.05.2016 (Perşembe) ve 13.05.2016 (Cuma) günleri arasında (12.05.2016 Perşembe ve 13.05.2016 Cuma günleri dahil 2 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 13.05.2016 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 66 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 13.05.2016 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.