ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti Bankası, “Caring for Climate (C4C)” inisiyatifine üye ilk Türk bankası oldu.

Garanti Bankası, dünya genelinde 403 şirketin yer aldığı “Caring for Climate” (C4C) inisiyatifine üye olan ilk Türk bankası oldu. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı  tarafından geliştirilen C4C inisiyatifi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, şirketlerin daha aktif rol almasını ve çalışmalarını kamuoyuna raporlamasını amaçlıyor. Ayrıca, kamu politikalarını ve kamuoyunun konuya yaklaşımını şekillendirmeleri için, iş dünyasının liderlerine bir çerçeve programı sunuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Garanti Bankası olarak, gelecek nesillere bir borç, bir sorumluluk olarak gördüğümüz ‘sürdürülebilirlik’ konusundaki çalışmalarımıza, bu alandaki öncü ve lider pozisyonumuzu koruyarak devam ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki gayretlerimiz, ulusal ve uluslararası pek çok kurum tarafından fark edildi. Şimdi de iklim değişikliği ve etkileri konusunda çalışan C4C inisiyatifine imza atan ilk Türk bankası olmaktan mutluluk duyuyoruz. C4C’nin taahhütleri arasında yer alan, değer zincirimiz boyunca karbon ayak izini azaltmak için önlem alma ve paydaşlarımızla bu konuda işbirliği konularında var gücümüzle çalışmaya, bu çalışmaları şeffaf olarak raporlamaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.” dedi.

Garanti Bankası ve iklim değişikliyle mücadele…

   • Garanti Bankası, geçtiğimiz yıl Eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi kapsamında, 6 alanda verdiği yeni taahhütlerle iklim değişikliği konusunda aksiyonlar için desteğini açıkladı. Verilen tahhütler http://business.un.org/en/commitments/3898 adresinde beyan edildi.
   • Garanti, 2014 yılında elektrik ve fosil yakıt kaynaklı toplam enerji tüketimini %10 azalttı. Bu değer çalışan başına %12 azaltıma denk geliyor.
   • Yakıt, elektrik ve soğutma gazı kullanımı gibi doğrudan Banka’nın neden olduğu tüm karbon emisyonlarını ise 77.8 bin ton’dan 66.1 bin ton’a indirerek, %15 azalttı. Çalışan başına karbon emisyonunu ise 4,18 tCO2e’den 3,5 tCO2e’e indirdi.
   • Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) sera gazı envanterini açıklayan Garanti Bankası, 2012 yılında yayınladığı raporla projeye katılan 32 şirket arasında performans dalında en yüksek puanı alarak, CDP Türkiye ofisi tarafından ilk kez verilen “Karbon Performans Liderliği” ödülüne layık oldu.
   • 2014’te CDP raporlamasında ilk kez limitli denetim alan Garanti Bankası, CDP’nin Türkiye İklim Saydamlık Liderliği Endeksi’nde değerlendirmeye katılan 42 şirket arasında en yüksek puanı alarak, “CDP 2014 Türkiye İklim Saydamlık Liderliği” ödülüne layık görüldü.
   • 2014’te Sürdürülebilirliğin gerekliliklerini kredi faaliyetlerine entegre eden kapsamlı uygulamaları sebebiyle, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) “Çevresel ve Sosyal Performans Sürdürülebilirlik Ödülü”nü almaya hak kazandı.
   • Garanti Bankası, iklim değişikliği ve su kıtlığı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla, 2015 yılı başında lansmanı yapılan CDP Su Programı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor. Garanti Bankası aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) üyesi.
   • 2014 yılı sonunda Garanti Bankası’nın Türkiye toplam rüzgar enerjisindeki payı Türk bankaları arasında %52’ye ulaştı. Ayrıca Banka, güneş enerjisi projelerinin yaygınlaşmasını desteklemek üzere 1 MW altındaki lisanssız güneş enerjisi santrallerinin finansmanı için yeni bir kredi ürünü sundu.
   • Şu ana kadar yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 3,5 milyar dolar kredi sağladı, Finansman desteği sağlanan ve faaliyete geçmiş yenilenebilir enerji santralleri sayesinde sadece 2014’te 3,2 milyon tCO2e tasarrufu sağlandı.
   • Garanti Bankası müşterileri, projelerde kesilen her bir ağaç için en az 4-5 katı kadar ağaç dikimi yapıyor.  Ayrıca ağaç kesimi olmasa dahi Garanti Bankası’nın finanse ettiği bazı projelerde kredi ömrü boyunca her yıl 1 milyona varan ağaç dikimini kapsayan ağaçlandırma projeleri yapılıyor. Tüm bu taahhütler sonucu 2025 yılına kadar en az 17 milyon ağaç dikilmesi planlanıyor.