ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti Bankası, yöneticileri için “tersine mentorluk” uygulamasını başlattı.

Garanti Bankası, dünyadaki hızlı dijital dönüşüm nedeniyle 3 yıl önce hayata geçirdiği “Dijital Okuryazarlık” projesi kapsamında, “tersine mentorluk” çalışmasını başlattı. Tersine mentorluk uygulaması; Garanti Bankası yöneticileriyle, dijital platformların ve araçların etkin kullanımına yönelik deneyim ve bilgi paylaşımını hedefliyor. Yöneticiler, dijital teknolojiler yardımıyla bilgiye etkin ulaşma, etkin kullanma, değerlendirme ve sunum becerileri kazanıyor.

Şubesiz Bankacılık ve Sosyal Platformlar’dan sorumlu üst yönetimin sponsorluğunda, Eğitim Birimi’nin koordinasyonuyla yürütülen çalışma için, uzmanların yanı sıra akademisyenlerden de destek alındı. Garanti Bankası Eğitim Birimi, banka içerisinde dijital alanda ihtiyaç duyulan konuların neler olacağına dair, atölye çalışmaları ve araştırmalar yaptı. Sonunda, tersine mentorluk çalışması için “Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı” ve “Etkinlik Artırıcı Mobil Uygulamalar” konu başlıklarını belirledi.