ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

Garanti'den Tahvil ve Bono Halka Arzı

T. Garanti Bankası A.Ş. 14-16 Ocak 2014 tarihleri arasında bir adet bono ve bir adet tahvil halka arz ediyor.

Taleplerinizi 14-15-16 Ocak tarihlerinde İnternet Şubesi Yatırımlar Menüsü Bono / Tahvil adımı Bono / Tahvil Halka Arz seçeneği, 444 0 333 Alo Garanti veya şubelerimizden yapabilirsiniz.

Parolanız yoksa hemen alabilirsiniz.

 

  150 Günlük Bono 388 Günlük Tahvil
Talep Toplama Tarihi 14-16 Ocak 2014 14-16 Ocak 2014
Vade Başlangıç Tarihi 17 Ocak 2014 17 Ocak 2014
Vade Sonu Tarihi 16 Haziran 2014 09 Şubat 2015
Minimum Talep Tutarı 1.000 TL nominal 1.000 TL nominal
Talep Adımları 1 TL nominal ve katları 1 TL nominal ve katları
Faiz Oranı Gösterge faiz oranı * üzerine %0,50 ek getiri ile ihraç edilecektir Gösterge faiz oranı *** üzerine %0,75 ek getiri ile ihraç edilecektir
Halka Arz Tutarı 150 milyon TL nominal 400 milyon TL nominal
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 100 milyon TL nominal 50 milyon TL nominal
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 50 milyon TL nominal 350 milyon TL nominal
Stopaj oranı %10 %10

 

Bono ve tahviller iskontolu olup, yatırımcı anaparasını ve faizini vade bitiminde, bir defada, temin edecektir. İskontolu bono ve tahvillerin birim fiyatı vade sonunda 100 TL değere ulaşacaktır.

İzahname için tıklayın.

Sirküler için tıklayın.

 

* İhraç edilecek olan 150 gün vadeli Bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 04.06.2014 itfa tarihli TRT040614T12, 11.06.2014 itfa tarihli TRT110614T13, 06.08.2014 itfa tarihli TRT060814T34  ve 24.09.2014 itfa tarihli TRT240914T15 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 14.01.2014 (Salı) ve 16.01.2014 (Perşembe) günleri arasında (14.01.2014 Salı ve 16.01.2014 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 17.01.2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi bonodan kısa ve bir tanesinin vadesi de bonodan uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Bononun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 150 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 16.01.2014 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir

** İhraç edilecek olan 388 gün vadeli tahvilin bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS); 19.11.2014 itfa tarihli TRT191114T18, 07.01.2015 itfa tarihli TRT070115T13, 13.05.2015 itfa tarihli TRT130515T11 ve 17.06.2015 itfa tarihli TRT170615T16 kıymetleridir. Söz konusu DİBS’lerin 14.01.2014 (Salı) ve 16.01.2014 (Perşembe) günleri arasında (14.01.2014 Salı ve 16.01.2014 Perşembe günleri dahil 3 işgünü) BİAŞ Tahvil ve Bono Pazarı’nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınacak ve 17.01.2014 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten; iki tanesi; bir tanesinin vadesi tahvilden kısa ve bir tanesinin vadesi de tahvilden uzun olmak üzere Garanti Bankası tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecek ve seçilen kağıt için de gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri hesaplanacaktır. Tahvilin ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 388 güne denk gelen gösterge bileşik faiz oranı, seçilen iki DİBS’in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 16.01.2014 tarihi itibarıyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir.