Fon SepetiFonları

Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu

.

Fonun amacı, yatırımcılarına global teknoloji sektörüne yatırım yapma şansı sunmakta, fon portföyüne dahil edeceği teknoloji sektörü endekslerini takip eden borsa yatırım fonlarıyla ilgili teknoloji sektörlerindeki değer artışlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir .

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak teknoloji, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.

Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon yurt içi ve yurt dışı bankalarda mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

*Garanti BBVA olarak; Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık hizmeti verilmektedir.

 • Özellikler

  Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem Türü Minimum% Maksimum%

  Teknoloji, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji,

  yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer doğrudan ya da dolaylı teknoloji temalı

  endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  80 100

  Yerli / Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli /Yabancı (Teknoloji temalı olanlar hariç)  Borsa Yatırım Fonları

  0 20
  Yerli / Yabancı Ortaklık Payları 0 20
  Depo Sertifikaları (ADR/GDR) 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Yerli/Yabancı Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları 0 20
  Yerli/Yabancı Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 0 20
  Yurt içi/Yurt Dışı Bankalarda Mevduat/Katılma Hesapları 0 10
  • İşlem Saatleri: 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
   13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
 • Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

  Garanti BBVA Portföy’den orta-uzun vadede TL bazında mevduat üstü getiri hedefi ve aktif yönetim stratejisiyle Birinci Fon Sepeti Fonu 

  Üstelik 31 Mart 2022’ye kadar %0 stopaj avantajıyla!

  Yatırım Stratejisi

  Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. 

  Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fakat, her halükarda Fon’un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3-4 arası düzeyde kalacaktır. 

   

  Yatırımcı Profili

  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede TL bazında mevduat üstü bir getiri hedefleyen,
  • Tek bir yatırım fonuna yatırım yaparak dengeli bir varlık dağılımı ile birikimlerini kolayca çeşitlendirmek isteyen,
  • Portföyünde piyasa şartlarına göre aktif yönetilen bir yatırım fonuna yer vermek isteyen yatırımcılara yöneliktir.

   

  Yönetim Stratejisi  

   Varlık ve İşlem Türü

  Asgari%

  Azami %

  Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  80 100
  Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
  Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları 0 20
  Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR) 0 20
  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları 0 20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  Kira Sertifikaları 0 20
  Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
  Varant ve Sertifikalar 0 10
  Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
  Gelire Endeksli Senetler 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 10
  Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 10

  Fonun Karşılaştırma Kriteri: %100 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.

  İşlem Saatleri: 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
  13:30'a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Fon TEFAS’ta işlem görecektir. Alt limit tutarı bulunmamaktadır.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

  *Garanti BBVA olarak; Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık hizmeti verilmektedir.

 • Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu

  Garanti BBVA Portföy’ den orta-uzun vadede TL bazında yüksek getiri hedefi ve aktif yönetim stratejisiyle İkinci Fon Sepeti Fonu 

  Üstelik 31 Mart 2022’ye kadar %0 stopaj avantajıyla!

   

  Yatırım Stratejisi

  Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, hem yurt içi hem de yurt dışında TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. 

  Fon portföyüne dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının dağılımı, piyasa koşullarına ve buna paralel portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre değişkenlik gösterecektir. Fon’un yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değerlerinde herhangi bir sınırlama olmayacaktır.

   

  Yatırımcı Profili

  • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadede TL bazında yüksek bir getiri potansiyeli yakalamayı hedefleyen,
  • Tek bir yatırım fonuna yatırım yaparak dinamik bir varlık dağılımı ile birikimlerini kolayca çeşitlendirmek isteyen,
  • Portföyünde piyasa şartlarına göre aktif yönetilen bir yatırım fonuna yer vermek isteyen,
  • Yüksek volatiliteye toleranslı olan yatırımcılara yöneliktir.

   

  Yönetim Stratejisi  

   Varlık ve İşlem Türü

  Asgari%

  Azami %

  Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  80 100
  Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
  Yerli ve Yabancı Kamu/Özel Sektör İç ve Dış Borçlanma Araçları 0 20
  Yerli/Yabancı Ortaklık Payları, Depo Sertifikaları (ADR/GDR) 0 20
  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları 0 20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  Kira Sertifikaları 0 20
  Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
  Varant ve Sertifikalar 0 10
  Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
  Gelire Endeksli Senetler 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 10
  Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 10

  Fonun Karşılaştırma Kriteri: %100 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi’dir.

  İşlem Saatleri: 13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
  13:30'a kadar verilen satım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Fon TEFAS’ta işlem görecektir. Alt limit tutarı bulunmamaktadır.

  Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti
Yatirim Uzmani Garanti BBVA

Yatirim Uzmani Garanti BBVA, size en uygun yatırım seçeneklerini önerir.

Yatirim Uzmani Garanti BBVA
Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap