BorçlanmaAraçları Fonları

Siz kendinize en uygun fonu seçin. Biz yatırımlarınızı sizin için değerlendiriyoruz.

.

Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (Eurobond) ve Türk özel sektör şirketlerinin yurtdışında ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Fon gelişmiş ve/veya gelişmekte olan piyasalarda ABD Doları ve Euro cinsinden ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.  Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı borçlanma araçları dahil edilebilir. Fon, Eurobond yatırımını tercih eden, orta ve uzun vadeli düşünen yatırımcılara uygundur.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır. Fon portföyünde yer alan kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının varlık dağılımı ve vade yapısı değiştirilerek fon portföyü aktif şekilde yönetilecektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir.

Fon, tahvil ve bono yatırımı yapmak isteyen, orta risk seviyesine sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

*Garanti BBVA olarak; Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık hizmeti verilmektedir.

 • Özellikler

  Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgariAzami

  Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçları ( Eurobond ) ve

  Türk özel sektör şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği döviz cinsi dış borçlanma araçları ( Eurobond )

  %80 %100
  Yabancı Kamu / Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Vadeli Mevduat ( TL/Döviz) %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %85 BIST-KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %5 BIST-KYD Eurobond EUR (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
  • İşlem Saatleri: Garanti BBVA şubelerinden, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’ndan ve çağrı merkezlerinden günlük alınıp, satılabilir. 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası’dır.

  Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgariAzami
  Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları %80 %100
  Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Kira Sertifikaları %0 %20
  Gelir Ortaklığı Senetleri %0 %20
  Gelire Endeksli Senetler %0 %20
  Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20
  İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10
  • Karşılaştırma Kriteri: %40 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %25 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi +%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
  • İşlem Saatleri: 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

    

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti
Yatirim Uzmani Garanti BBVA

Yatirim Uzmani Garanti BBVA, size en uygun yatırım seçeneklerini önerir.

Yatirim Uzmani Garanti BBVA
Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap