Hisse Senedi Fonları

Yatırımınızda hissemiz olsun.

.

Garanti Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon portföyünün en az %80’i baz alınan endeks olan BIST 30 Endeksi kapsamındaki hisse senetlerinden oluşur. Fon, hisse senedi piyasasındaki fırsatlardan yararlanarak uzun vadede tasarrufların büyümesini hedefler ve endeks getirisini %90 korelasyon ile takip eder. BIST 30 Endeksi’ndeki hisselerin getirisini elde etmeyi hedefleyen yatırımcılarımız için uygundur.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) portföyünün minimum %80’i ile BIST hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Portföydeki hisse senetleri ağırlıklı olarak BIST 100 Endeksi içinden olmakla birlikte, endeks dışındaki hisse senetlerine de yatırım yapabilmektedir. Fon portföyü orta vadede piyasa ortalamaları üzerinde büyüme potansiyeli olan şirket hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Hisse seçimine odaklanan fonun uzun vadede BIST 100 Endeksinin üzerinde bir performans yaratması hedeflenmektedir. Yüksek oranda hisse senedi riski taşıyabilen ve endeksin üzerinde getiri bekleyen yatırımcılarımız için uygundur.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına portföyün en az %80’i oranında olmak üzere yer verir.

Fonun amacı; ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

 • Yatırımlarında hisse senedine yer vermek isteyen,
 • Orta-uzun vadeli düşünen,
 • Risk algısı yüksek olan müşteriler için uygundur.

 

Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi’nde (XTUMY) yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksi’nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

*Garanti BBVA olarak; Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık hizmeti verilmektedir.

 • Özellikler

  Garanti Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

  • Yönetim Stratejisi 

   

   Varlık ve İşlem Türü Asgari Azami
  Ortaklık Payları %80 %100
  Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,

  Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  %0 %20
  Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST30 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)  Endeksi olarak belirlenmiştir.
  • İşlem Saatleri: 13:30’a kadar verilen alım emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
   13:30’a kadar verilen satış emirleri  T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

  • Yönetim Stratejisi 

   

   Varlık ve İşlem Türü Asgari Azami
  Ortaklık Payları %80 %100
  Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Kira Sertifikaları %0 %20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,

  Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları

  %0 %20

  Mevduat/Katılma Hesapları

  %0 %10
  Varant ve Sertifikalar %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
  • İşlem Saatleri: 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
   13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

  • Yönetim Stratejisi 

   

   Varlık ve İşlem Türü Asgari Azami

  BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan Ortaklık Payları

  %80 %100
  BIST Tüm Endeksinde yer alan Yurtiçi Ortaklık Payları %0 %20
  Yabancı Ortaklık Payları %0 %20
  Depo Sertifikaları (ADR/GDR) %0 %20
  Yerli /Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör İç Borçlanma Araçları %0 %20
  Yerli /Yabancı Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %0 %20
  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları %0 %20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20

  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

  %0 %20

  Kira Sertifikaları

  %0 %20
  Gayrimenkul Sertifikaları %0 %20
  Varant ve Sertifikalar %0 %10
  Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) %0 %20
  Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri  %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,
  Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları,
  Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları
  %0 %20
  Mevduat/Katılma Hesapları (TL-Döviz) %0 %10
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: %90 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
  • İşlem Saatleri: 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
   13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

  • Yönetim Stratejisi 

   

   Varlık ve İşlem Türü Asgari Azami

  BIST Tüm-100 Endeksinde (XTUMY) Yer Alan Yurtiçi Ortaklık Payları ve Bu Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan  Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  %80 %100
  Diğer Yurtiçi Ortaklık Payları (BIST Tüm-100 Endeksinde (XTUMY) yer almayan) %0 %20
  Ters Repo İşlemleri %0 %20
  Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 %20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0 %20
  Kira Sertifikaları %0 %20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 %20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler %0 %20
  Varant ve Sertifikalar %0 %10

  Mevduat/Katılma Hesapları

  %0 %10

  Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (XTUMY Endeksine Dahil Ortaklık Paylarından Oluşan Endeksleri Takip Etmek Üzere Kurulan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları dışındakiler) ve Yatırım Ortaklıklarının Payları

  %0 %20
  Altın ve Diğer Kıymetli Madenler İle Bu Madenlere Dayalı Olarak İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları %0 %20
  • Fonun Karşılaştırma Kriteri: %90 BIST 100 Tüm - 100 Getiri Endeksi (XTMUY) + %10 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.
  • İşlem Saatleri: 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
   13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

   

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti
Smart Fonlar

Size uygun SMART Fonu seçin!

Smart Fonlar
Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap