ESG SürdürülebilirlikFon Sepeti Fonu

Hem birikimlerinizi hem geleceğinizi düşünüyoruz!

.

Yatırım Stratejisi

Fon, Sürdürülebilir Yatırım (“Sustainable Investing”) anlayışıyla yapacağı varlık seçimleriyle, yüksek finansal performans hedeflemenin yanı sıra çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim kriterlerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım kararlarına entegre etmiş olan şirketlerin yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yaparak hem makul bir getiri sağlamak hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet gösterilmesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün asgari %80’i devamlı olarak bu temadaki yatırımlardan oluşacaktır.

Fon’un türünün fon sepeti fonu olması sebebiyle, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak “Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan;

- Yurt içinde “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonları ile bu endekse dayalı borsa yatırım fonları veya “Sürdürülebilirlik” temalı diğer yatırım fonları katılma paylarına,

- Yurt dışında ise S&P veya MSCI tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsinle Investment) temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

 • Sürdürülebilir Yatırım alanında birikimlerini değerlendirmeyi düşünen,
 • Portföyünde alternatif yatırımlara yer vermek isteyen,
 • Global ve yerel yeni yatırım alanlarını takip eden,
 • Birikimlerini değerlendirirken orta-uzun vadeli düşünen,
 • Yüksek risk profilindeki müşterilere yöneliktir.

Fon broşürünü buradan inceleyebilirsiniz.

*Garanti BBVA olarak; Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının alım satımına aracılık hizmeti verilmektedir.

 

 • Özellikler

  ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

  • Yönetim Stratejisi  
   Varlık ve İşlem TürüAsgari%Azami%

  BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  80 100

  S&P veya MSCI Tarafından Oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

  80

  100

  Yerli/Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları

  0 20
  Yerli/Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
  Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
  Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
  Kira Sertifikaları 0 20
  Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
  Varant ve Sertifikalar 0 10
  Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
  Gelire Endeksli Senetler 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları 0 20
  Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 10
  Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0 10

  Fonun Karşılaştırma Kriteri:
  Fon’un eşik değeri %50 S&P 500 ESG Toplam Getiri Endeksi (S&P 500 ESG Total Return Index) + %50 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi’dir.

  İşlem Saatleri:
  13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.
  13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.
  Fon TEFAS’ta işlem görecektir.
  Alt limit tutarı bulunmamaktadır.

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti
Yatirim Uzmani Garanti BBVA

Yatirim Uzmani Garanti BBVA, size en uygun yatırım seçeneklerini önerir.

Yatirim Uzmani Garanti BBVA
Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap