DÖVİZ SERBEST Fonlar

Birikimlerini döviz cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen nitelikli* yatırımcılar için USD bazında yatırım fonu alım imkanı Garanti BBVA’da

.

Serbest döviz fonları, portföyünün en az %80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı hedefler.

Fon katılma paylarında USD cinsi alım satım imkanı bulunmaktadır. Fona yatırım yapmak için size en yakın Garanti BBVA Şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.

* Sadece Nitelikli Yatırımcılar içindir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Döviz Serbest Fon Seçenekleri:

 • Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

  Fon’un satış başlangıç tarihi 16/07/2018’dir.

  Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, portföyünde ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yaparak, eurobond yatırım fırsatlarından en uygun vade ve dağılımla yararlanmanızı amaçlıyor.

  Döviz cinsi yatırım yaparak, eurobond getirisini elde etmeyi hedefleyen Garanti BBVA Nitelikli* yatırımcılarına yöneliktir.

  Garanti BBVA şubelerinden USD veya TL bazında alım ve satım yapabilirsiniz. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

  Yatırım Stratejisi:

  Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, portföyünde seçilmiş kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede eurobond yatırım fırsatlarından en uygun vade ve dağılımla yararlanmanızı amaçlar.

  Eşik Değer:

  %100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi

  İşlem Saatleri:

  T gününde 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Vergilendirme:

  USD cinsi yatırım yapan yatırımcılara USD kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılacaktır. Gerçek kişiler için stopaj oranı %10, tüzel kişiler için %0’dır.

  Diğer:

  • Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
  • Fon’dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

  Fon izahname ve içtüzüğünü inceleyebilirsiniz.

  Fon katılma payları sadece Tebliğ’de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.

  Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

  Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.

  Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.

 • Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (SMART Döviz Serbest Fon)

  Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon 23/07/2018 tarihinde Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (SMART Döviz Serbest Fon)’a dönüşecektir.

  SMART Döviz Serbest Fon, portföyünde minimum %80 oranında kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapmakla birlikte, portföyünün %20’lik kısmında değişen piyasa koşullarına göre portföydeki varlıkların sürekli ve dinamik bir şekilde güncellenmesi sayesinde, döviz cinsi yatırım fırsatlarından en uygun dağılımla yararlanmanızı amaçlıyor.

  Fon dengeli bir varlık dağılımıyla, orta ve uzun vadede USD mevduat getirisini aşmayı hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli* Yatırımcıları için tasarlanmıştır.

  Garanti BBVA şubelerinden USD veya TL bazında alım ve satım yapabilirsiniz. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

  Yatırım Stratejisi:

  SMART Döviz Serbest Fon, portföyünde minimum %80 oranında kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapmakla birlikte, portföyünün %20’lik kısmında aktif portföy dağılım stratejisi çerçevesinde yabancı borsa yatırım fonları, altın ve diğer dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, döviz cinsi yatırım fırsatlarından en uygun dağılımla yararlanmanızı amaçlar.

  Eşik Değer:

  %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

  İşlem Saatleri:

  T gününde 13:30’a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30’dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir. 13:30’a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30’dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

  Vergilendirme:

  USD cinsi yatırım yapan yatırımcılara USD kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılacaktır. Gerçek kişiler için stopaj oranı %10, tüzel kişiler için %0’dır.

  Diğer:

  • Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
  • Fon’dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

  Fon izahname ve içtüzüğünü inceleyebilirsiniz.

  Fon katılma payları sadece Tebliğ’de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.

  Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.

  Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.

  Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.

   

İlginizi çekebilir...

Yatırım Sepeti

Birikimleriniz, size en uygun Yatırım Sepeti'nde büyüsün.

Yatırım Sepeti

Smart Fonlar

Size uygun SMART Fonu seçin!

Smart Fonlar

Fon Biriktiren Hesap

Düzenli yatırım ödemelerinizi kredi kartınızla yapın.

Fon Biriktiren Hesap