Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Alacak Satış Duyurusu

    Alacak Satış Duyurusu Hk.

    Bankamızın ve Yapı ve Kredi Bankası AŞ.’nin, muhtelif finans dokümanları tahtında müştereken kullandırmış olduğu kredilerden kaynaklanan, 31.08.2021 tarihi itibarıyla yaklaşık donuk alacak tutarı toplam 125 Milyon TL (*) tutarındaki tahsili gecikmiş alacağın ve bir kısım teminatlarının 05.10.2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihale neticesinde (**) Varlık Yönetim Şirketlerine devri öngörülmektedir.

    İhale süreci hakkında bilgi edinmek isteyen Varlık Yönetim Şirketleri’nin, aşağıdaki iletişim bilgileri (***) üzerinden irtibata geçmeleri hususu, saygı ile duyurulur.

    (*) Yukarıda belirtilen rakamlar yaklaşık olarak verilmiş olup, portföye ait son veriler şartname ile iletilecektir.

    (**) Satış süreci, Bankaların yetkili kurullarının onayı ile sonuçlandırılacaktır.

    (***) İrtibat kurulabilecek Banka personelinin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

    İsim Telefon E-posta
    Ömür Volkan Tatlıcı 0532 634 22 35 volkan.tatlici@yapikredi.com.tr
    Merve Asan 0537 775 60 38 merve.asan@yapikredi.com.tr
        donukalacaksatis@yapikredi.com.tr
    Uğur Güven Aydın 0530 592 63 37 ugura@garantibbva.com.tr

    (****) Bankalar, diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin satış sürecini sona erdirmeye, kısmen ya da tamamen bölmeye veya değiştirmeye yetkilidir.