Zorunlu HekimMesleki Sorumluluk

Mesleğiniz ile ilgili riskler garanti altında

.

Doktor veya diş hekimlerinin mesleki hizmetleri sırasında hastalarının bir kusur ya da ihmal nedeniyle yaralanması, sağlık durumlarının daha da ağırlaşması veya yaşamlarını kaybetmeleri sonucunda oluşabilecek tazminat talepleri Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alınır.

1219 sayılı kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların bu sigortayı yaptırmaları zorunludur.

Detaylı bilgi için 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilir ya da size en yakın Garanti BBVA şubesine uğrayabilirsiniz.

*Sigortalı tarafından tercih edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerle yeniden değerlendirilmesi hakkı Eureko Sigorta A.Ş.’de saklı tutulmakla beraber, poliçe her yıl vade sonunda yenilenir.

**Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. 

 • Teminatlar ve Ek Bilgiler

  • Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, tıp mensuplarının, sigorta süresince yürüttükleri tüm mesleki faaliyetleri nedeni ile hata, ihmal veya kusurlarıyla üçüncü şahıslara verdikleri ölüm ve akli dengesizlik hali dahil her türlü bedeni zararları, kendisine karşı hasta veya varisleri tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki mesuliyet mevzuat hükümleri çerçevesinde güvence sunan zorunlu bir sigortadır.
  • Poliçede belirtilen sigorta vadesinde ve/veya poliçe bitiş tarihini takip eden 2 yıllık süre içinde, poliçe süresi içerisinde yapılan veya yapıldığı iddia olunan yanlış tedavi ile ilgili olarak, sigortalı aleyhine tazminat talebinde bulunulması hali teminat dahilindedir. Bu süreden sonraki talepler sigorta kapsamından karşılanmaz.
  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda her bir olay için azami teminat tutarı 300.000 TL’dir.
  • Listede yer alan risk gruplarına göre hazırlanmış olan Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin primler aşağıdadır. İlk kez yapılacak sigortalarda bu prim tutarları uygulanır.
   • 1.grup: 157,5
   • 2.grup: 315
   • 3.grup: 525
   • 4.grup: 787,5
  • Sigorta primleri peşin olarak ödenir. 

İlginizi çekebilir...

Görünmez Kaza Sigortası

Görünmez kazalara karşı kendinizi güvence altına alın.

Görünmez kazalara karşı kendinizi güvence altına alın.
Geniş Garantili Aile Sigortası

Hem sizi hem ailenizi kazalara karşı güvence altına alır.

Hem sizi hem ailenizi kazalara karşı güvence altına alır.
İnternet Bankacılığı

Türkiye'nin en hızlı İnternet Bankacılığı

Türkiye'nin en hızlı İnternet Bankacılığı