Management Trainee

Management TraineeBaşarı hikayeni Garanti BBVA'da yaz. Fark yarat, fark at!

Garanti BBVA'nın bir parçası olmak ister misiniz?

"Mühendislik eğitimi aldım. Rakamlarla uğraşmayı seviyorum ve analitik yönümün kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bankada bana uygun kariyer fırsatları neler olabilir?"

"Bankada şubeler dışındaki iş olanakları neler?"

"Bankanın Genel Müdürlüğünde pek çok birim var. Bankadaki birimlerin birinde uzmanlaşmak istiyorum, peki ama bana en uygun birim hangisi?"

Potansiyelinizi ve akademik birikimizinizi kullanarak Genel Müdürlük birimlerimizde uzmanlaşmak istiyorsanız; Management Trainee programımız tam size göre!

Nasıl MT olabilirim?

Bankamızın her yıl açılan "Management Trainee" programında değerlendirilmek için, Talent Camp veya Garanti BBVA Staj programlarından birine katılmış olmanız gerekir.

Talent Camp’e başvuru için tıkla.

Staj programlarına başvuru için tıkla.

Aranan özellikler:

 • 4 yıllık örgün eğitim veren üniversitelerden mezun olmak (tercihen İdari Bilimler veya Mühendislik fakülteleri) ya da İdari Bilimler dalında
 • Yüksek Lisans tamamlamış ya da yapıyor olmak,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilmek,
 • 27 yaşını aşmamış olmak,
 • Askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için).

PAZARLAMA İŞ AİLESİ

Müşterilerimize doğru zamanda, doğru ürünlerin sunulmasını sağlamak ve gerekli satış-pazarlama stratejilerini oluşturmak ana sorumluluk alanıdır. Yeni ürün geliştirmek, ihtiyaçlara göre pazar araştırması yapmak, ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet ve talepleri dinleyerek yeni öneriler geliştirmek üzerine çalışmalar yürütür. Bununla birlikte; müşteri ilişki derinliğini arttırarak müşterilerimizi elde tutmaya ve yeni müşterileri kazanımına yönelik analizler yapar. Ayrıca; banka stratejilerine uygun şube planlamasını gerçekleştirir.

Pazarlama iş ailesi içerisinde yer alan birimler; müşterilerin hacimsel büyüklüklerine göre belirli işkollarına ayrılmışlardır. Bankamız için yeni müşteri kazanımını sağlamak, mevcut ürünlerin kullanım oranını arttırmak ve müşterileri aktif dağıtım kanallarına yönlendirmek Pazarlama İş Ailesinin sorumlulukları arasındadır. Müşterilere sunulan ürünlere ilişkin fiyatlama standartlarını belirlemek, piyasa beklentileri ile ilgili gelişmeleri ve rakipleri yakından takip ederek uygun stratejiler geliştirmek bu iş ailesinin yapması gereken en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca; bankamızın alternatif dağıtım kanallarının (ATM, Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA İnternet) stratejilerini oluşturarak tasarım ve tanıtım çalışmalarını yapar. Bununla birlikte;  tüm bankacılık faaliyetlerinin reklam ve tanıtım çalışmalarını yürütmek de bu iş ailesinin görev tanımları arasındadır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

İlgili pazarlama müdürlüğü ile birlikte müşteri segmentasyon stratejilerini belirler, bu segmentlerdeki müşterileri izleyerek; işkolu ayrımındaki sıkıntıları ve belirsizlikleri giderir.  Bankamızın şube/ ATM ağının etkinlik ve verimliliğini ölçerek şube açma, kapama, şube tipi değişikliklerini karar verir. Bankamız "Müşterileri İlişkileri Yönetimi" stratejilerini belirler. Bu kapsamda; yeni müşteri kazanımına ve mevcut müşteri kalıcılığına yönelik analizler yaparak sadakat programları geliştirir.

Ayrıca; bankamız satış aktivitelerini koordine etmek ve bu aktivitelerin kapsamını planlamak da bu birimin en önemli görevlerinden biridir.

ÜRÜN GELİŞTİRME

Sektörel gelişmeler, müşteri ihtiyaçları ve değişen piyasa koşulları doğrultusunda Bankamız Ürün Geliştirme Stratejileri’ni oluşturur, sektördeki gelişmelere paralel olarak dünya ve Türkiye’deki yeni ürün örneklerini düzenli olarak izler ve bankamıza uygulanabilirliğini sorgular. Ürün Geliştirme Stratejileri doğrultusunda yeni ürün fikirleri geliştirmekten, ürünler ile ilgili banka içi ve dışından gelen talepleri ilgili Pazarlama Müdürlükleri ile birlikte değerlendirmekten ve uygun bulunanlar ile ilgili çalışmaları yürütmekten sorumludur.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜKLERİ

Pazarlama Müdürlüğü bankamızda müşterilerin hacimsel büyüklüklerine göre aşağıdaki iş kollarına ayrılmıştır. Bütün işkollarının ana sorumluluğu doğru müşteriye doğru zamanda, doğru kanalları kullanarak doğru ürünler sunma amacı ile satış ve pazarlama stratejileri oluşturmaktır.  Bu müdürlüğümüz; müşterilere sunulan tüm ürünlere ait fiyatlama kriterlerini belirlerler. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte, tüm "ŞubeSiz Bankacılık" kanallarına ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün geliştirme, fiyatlama ve reklam faaliyetlerini koordine eder.

 • Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü
 • Özel Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü
 • Ticari Bankacılık Pazarlama Müdürlüğü
 • Kurumsal Bankacılık Koordinasyon Müdürlüğü
 • KOBİ Pazarlama Müdürlüğü 

ŞUBESİZ BANKACILIK

Bankanın "ŞubeSiz Bankacılık" kanalları üzerinden (ATM, Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı, vb.) ürün pazarlama stratejilerini oluşturmak, uygulamak ve bu kanalların performansını sürekli olarak takip etmek en kritik görevleri arasındadır. İlgili Pazarlama Müdürlüğü ile birlikte ; bu kanallar yolu ile yapılabilecek yeni müşteri kazanımı projeleri ve satış kampanyaları geliştirir. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama ve Ürün Geliştirme Müdürlüğü ile birlikte, tüm "ŞubeSiz Bankacılık" kanallarına ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün geliştirme, fiyatlama ve reklam faaliyetlerini koordine eder. 

KURUMSAL MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bankamızın tüm ürün ve hizmetlerine yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerini yürütür. Birimlerden gelen taleplere göre ajanslara brief verir ve yaratıcı yönlendirmelerde bulunur. Ayrıca yapılacak tanıtım kampanyasının bütçesi ile bilgi vermek, planlamasını yapmak ve sorunsuz bir biçimde reklam kampanyasının tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapmak bu birimin görevleri arasında yer alır. 

HAZİNE İŞ AİLESİ

Hazine banka bilançosunun maruz kaldığı bazı risklere karşı yönetilmesinden sorumludur. Ayrıca bankamızın para kaynağını yönetir, bankamız adına piyasada fiyatlama yapar ve piyasa ürünlerinin alım satımını gerçekleştirerek bankamızın karlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütür. Sürekli olarak piyasa ve ekonomik verileri takip eder ve müşterimizi bilgilendirerek; onlara özel ürünler geliştirir. Bununla birlikte; banka bilançosunun verimli yönetilmesi amacıyla finansal analizler yapar, doğabilecek riskleri ölçümler ve bankamıza en uygun ürünleri geliştirmek için düzenli olarak araştırmalar yapar. 

Aktif - Pasif Yönetimi Müdürlüğü

Banka bilançosunun maruz kalmış olduğu risklere karşı etkin bir biçimde yönetilmesinden sorumludur. 

Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler Müdürlüğü

Finansal piyasalardaki günlük piyasa yorumu, piyasa ve ekonomik verileri hazırlamak ve bu gelişmeler konusunda müşteri, şube vb. gibi mercileri bilgilendirmek Hazine Pazarlama ve Finansal Çözümler Müdürlüğü’nün görevidir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek müşteriye özel ürünler geliştirir ve talep doğrultusunda ürünlerinin fiyatlamasını yapar. 

Hazine Müdürlüğü

Risk yönetimi ilkelerine bağlı kalarak Türk ve yabancı para menkul portföyünü yönetir ve  belli limitler dahilinde ürün alım satım işlemlerini gerçekleştirerek banka karlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapar. 

Türev Ürünler Müdürlüğü

Bankamızın karlılığını arttırmak ve bilançonun verimli yönetilmesi amacı ile ihtiyaca uygun yapısal ürünleri tespit eder ve geliştirir.  Bu ürünlerle ilgili gelen tekliflerin finansal analizini yapar ve bu tekliflerin fiyat-getirisini hesaplar. Piyasa dinamiklerini sürekli olarak takip ederek ürünlerle ilgili riskleri düzenli olarak ölçümlemesini yapar. 

DENETİM İŞ AİLESİ

Denetim iş ailesi; bankamızca gerçekleştirilen tüm işlemlerin bankamız hedef, politika ve prosedürlerine uygunluğunu denetiminden sorumludur. Ayrıca; bankamızın risk taşıyan faaliyetlerini güvenli bir şekilde icra edilmesini sağlamak üzere kontrol sistemlerini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Banka içerisindeki tüm faaliyetlerinin yasal mevzuata ve banka standartlarına uygun olup olmadığını kontrol sistemleri aracılığı ile incelemek ve bu incelemeler sonunda oluşturulan raporları analiz etmek diğer görev alanıdır. Daha sağlıklı bir kontrol mekanizması oluşturulması amacı ile; gerekli görülen durumlarda da yeni kontrol sistemleri geliştirmek için önerilerde bulunur. Bankamızın belirlediği esaslar çerçevesinde banka piyasa riskini tanımlama, buna bağlı faaliyetleri izleme, karar alma ve faaliyetleri bu iş ailemizce gerçekleştirilir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, bankamızın günlük faaliyetlerini bağımsız bir şekilde; banka ilke ve mevzuatlarında uygun olup olmadığını inceleme, izleme ve raporlama yetkisine sahiptir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın misyonu, Bankamızın ve iştiraklerimizin operasyonel risklerini minumuma indirmektir. Kurul, faaliyetlerini teftiş, soruşturma ve inceleme çalışmaları şeklinde ve risk odaklı denetim anlayışı ile gerçekleştirir.

Teftiş Kurulu’na yapılacak alımlar Müfettiş Yardımcısı alım programı kapsamında değerlendirilmektedir. 

İç Kontrol Merkezi

Bankamız içerisinde risk taşıyan faaliyetlerin güvenli bir biçimde yerine getirilmesi için; iç kontrol sistemleri ve standartları dizayn etmek ve uygulamakla yetkilidir. Ayrıca; banka içi tüm faaliyetlerin bu standartlara uygun olup olmadığını izlemek, raporlamak ve önerilerde bulunmak da bu birimin ana sorumlulukları arasındadır. 

Risk Yönetimi Müdürlüğü

Bankamız genelinde risk yönetimi sistemlerinin kurulmasını ve bu modellerin sermaye değerini maksimize edecek biçimde kullanılmasını sağlar. Kötü durum senaryoları karşısında; banka muhtemel kayıplarını ölçümlemek ve öngörmek de bu birimin görevleri arasındadır. Ayrıca; Risk Yönetimi Müdürlüğü güncel olarak risk analiz metodlarını çeşitli kaynaklardan izleyerek; sürekli olarak takip eder ve risk model analizini yapar. 

Güvenli Operasyon Müdürlüğü

Şüpheli işlemlerin tespit edilmesini sağlar, tespit edilen şüpheli işlemlerle ilgili gerekli araştırmaları yapar, sorun saptanması durumunda soruşturmayı yürütmesi için konuyu ilgili merciilere aktarır. 

KREDİLER İŞ AİLESİ

Bankamızın Kredi Kültürü ve Politikaları çerçevesinde kredi yönetimi, risk değerlendirme ve kredi takibinden sorumludur. Kredi süreci içerisinde sırası ile kredi başvurularını incelemek, değerlendirmek ve izlemekle yükümlüdür. Kredi sürecinde oluşabilecek mevcut riskler ve bu risklerin etkileri üzerinde çalışmalar yapar. Banka içi ve banka dışı kaynaklardan yararlanarak sektörlerdeki trendleri, ekonomik, siyasi, sosyal, hukuki gelişmeleri sürekli olarak takip eder ve kredi talebinde bulunan müşterilerin (sektör, firma, birey) analizini yapar. Sorunlu kredileri ve risklerini inceler ve gerekli aksiyonları alır. Bu kredilerin tahsilatı için gerekli önlemleri alarak; çözümlenemeyen kredi dosyalarını Hukuk Müdürlüğüne intikal ettirir. Kredi sürecinin başından sonuna kadar takibi; bu sürecin sağlıklı sonuçlanması için oldukça önemlidir. 

KREDİLER MÜDÜRLÜKLERİ

Bankamız kredi başvurularını müşteri ve kredi risk analizlerini yaparak değerlendirir. Onaylanmış kredi sürecinin sorunsuz bir biçimde tamamlanması için kredi takibini gerçekleştirir. Sorunlu hale gelen kredileri ise; ilgili kredi risk izleme müdürlüklerine iletir. Müşterinin büyüklüğüne göre kredi müdürlükleri 3’e ayrılmıştır.

 • Bireysel Krediler Müdürlüğü
 • Ticari ve Kurumsal Krediler Müdürlüğü
 • KOBİ Krediler Müdürlüğü 

Proje Finansmanı Müdürlüğü

Ülkemizde projelerin finansmanına yönelik ihtiyaçları belirler ve bu projelere yönelik finansman modelleri ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirir.  Bununla birlikte; projelerin değerlendirilmesi için gerekli analiz ve projeksiyonları hazırlar.  Ayrıca; bankamızın vereceği kredilerin dışında muhabir bankaların kullandırdığı kredilere aracılık eder ve danışmanlık yapar. 

Risk İzleme Müdürlüğü

İlgili müşterilerin sorunlu kredilerini inceler, değerlendirir ve bu süreçten yola çıkarak gerekli aksiyon planını hazırlar.  Sorunlu müşterilerin risklerini ve gelişmelerini takip eder. Bu kredilerin ödeme planına uygunluğunu ve müşterilerin ödeme performanslarını takip eder. Sorunun idari yollardan çözümlenemediği durumlarda; kredi dosyasını gerekli hukuki işlemleri başlatmak üzere Hukuk Müdürlüğüne iletir. Bu müdürlük; müşterilerimizin büyüklüğüne göre aşağıdaki gibi ayrılmıştır:

 • Bireysel Ürünler Risk İzleme Müdürlüğü
 • Ticari Ürünler Risk İzleme Müdürlüğü 

İNSAN KAYNAKLARI İŞ AİLESİ

İnsan kaynakları iş ailesi içerisindeki fonksiyonlar; bankamızın içerisindeki insan kaynağını yönetmek, çalışanlarına kariyer danışmanlığı yapmak, kariyer gelişimlerine yönelik sistemler geliştirmek ve uygulamakla görevlidir. Bankamız çalışanları için performans değerlendirme ve ücretlendirme sistemleri geliştirerek hayata geçirmek, özlük haklarını işleme almak, çalışanların ödemelerini gerçekleştirmek de bu iş ailesinin diğer sorumlulukları arasındadır. Bankamız çalışanlarının kişisel gelişimleri için eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli eğitimleri almasını sağlar. Ayrıca; bankamızın stratejileri doğrultusunda organizasyonel düzenlemeler yapar, bankanın ihtiyaçları çerçevesinde kadro çalışmalarını gerçekleştirir ve banka verimliliğini arttıracak yeni süreçlerin tasarlanması, mevcut süreçlerde iyileştirmelerin yapılması bu iş ailesinin sorumluluklarından biridir. 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Banka içerisinde insan kaynağını yönetir, insan kaynakları uygulamalarını geliştirme amaçlı proje dizayn eder ve uygular. Çalışanların ücretlendirme ve kariyer gelişimlerine yönelik çalışmalar yapar. İşe alım faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra; işe başladıkları andan itibaren atama, terfi, tayin ve görev değişikliği planlamasını yapar. Ayrıca çalışanların özlük haklarını işleme alır, ödemelerini  gerçekleştirir ve bordro hizmeti sunar. 

Eğitim Müdürlüğü

Kurum içerisinde çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim tasarımında kurum ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapmak, yıllık eğitimleri planlamak Eğitim Müdürlüğümüzün görevidir. Ayrıca; eğitim araçlarının geliştirmek, eğitim içeriğinin kurum ihtiyacına göre revize etmek ve eğitim programlarının değerlendirilmesini sağlamak bu müdürlüğümüzün sorumluluğu altındadır. 

Organizasyon ve Süreç Gelişim Müdürlüğü

Bankamızın stratejileri ve ihtiyaçları doğrultusunda organizasyonel düzenlemeler ve değişiklikler yapar. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacı ile gerekli çalışma düzeni modellemeleri yapar. Ayrıca; bankamızın mevcut süreçlerinde verimliliğe yönelik iyileştirici çalışmalar ve tasarımları gerçekleştirir.

Eğitim Programı

Garanti BBVA’da her çalışanın kişisel gelişimi ve eğitimi oldukça önemlidir ve  bankamız çalışanlarını işe girdikleri andan itibaren gerekli eğitimleri almaları yönünde teşvik eder. Göreve başlayan adaylar, bankacılığı A’ dan Z’ ye öğrenebilecekleri uzun ve keyifli bir temel bankacılık eğitim programına dahil edilirler. Teorik eğitimlerin tüm banka yapılanmasını daha yakından tanıyabilmek amacı ile göreve başlıyacakları birimlerde ve şubelerdeki kısa süreli staj programlarının ardından görev yapacakları birimlere atanırlar.

Kariyer Yolları

Eğitim programının bitimi ile başlamış olduğunuz birimde Yetkili olarak göreve atanırlar. Daha sonra performans ve ihtiyaçlara bağlı olarak aynı veya farklı birimlerde ve şubelerde üst düzey yöneticiliğe kadar uzanan kariyer yolları beklemektedir.

Yardım ve ÖnerilerYardım ve Öneriler

 • Mülakatlarda adaylardan ne bekleniyor?

  Değişime açık olmak, müşteri odaklılık, iletişim, işbirliği ile çalışmak Garanti BBVA çalışma kültürünün olmazsa olmazları arasında. Detaylı bilgi

 • Mülakat aşamasında başarısız oldum. Tekrar aynı sürece katılabilir miyim?

  Mülakat sürecinde başarısız olan adayları tekrar aynı pozisyonlar için değerlendirmiyoruz. Detaylı bilgi

 • Kimler başvurabiliyor?

  İlanlarımızda belirtilen kriterlere uygun olan tüm adaylarımız başvuruda bulunarak süreçlerimize dahil olabilir. Detaylı bilgi

 • Ağırlıklı olarak hangi pozisyonlar için alım yapılıyor?

  Alımlarımızın yaklaşık %80’ini yeni mezunlar oluşturuyor. Müşteri Danışmanı, Telefon Bankacılığı Müşteri Temsilcisi, Operasyon Asistanı alımlarımız yıl boyu; Müşteri Hizmetleri Temsilcisi/Müşteri İlişkileri Yetkilisi ve Genel Müdürlük birimlerimiz için Müfettiş Yardımcısı ve Genel Müdürlük Yetkili alımlarımız ise her yıl 1 kez gerçekleştiriliyor. Bunun dışında Genel Müdürlük ve şube müdürlüklerimiz için gerçekleştirdiğimiz bankacılık alanında deneyimli adaylarımız için alımlarımız da yıl boyu sürmektedir. Detaylı bilgi