ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

KOBİ’lerin tüm ihtiyaçları için 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli KGF destekli TOBB Nefes Kredisi Garanti BBVA’da!

Başvuru kriterleri;

  • TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi,
  • Bağlı bulunduğu oda ve borsadan alınmış ve “Nefes Kredisi” ifadesinin açıkça belirtildiği faaliyet belgesine sahip olan,
  • 2020 yıllık kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış rakamı 10 milyon TL ve altında olan,
  • Yıllık kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre 2020 yıl sonu net satışında 2019 yıl sonuna göre %25 ve üzeri kayıp-azalma olan (01.01.2019 ve sonrasındaki tarihlerde kurulan işletmeler için net satış kaybı koşulu aranmayacaktır.)

KOBİ vasfında gerçek veya tüzel kişi işletmeler için başvuru yapabilir.

Oda ve borsa üyesi olsa dahi, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri bu krediden faydalanamaz.

Kredi tutarının %80’inin; henüz ödenmemiş faturalar ile vergi/SGK/ Bankadaki maaş /kira ödemeleri karşılığı kullandırılması esastır

Kredi başvuruları, bankamızca yapılacak nihai değerlendirme sonucu herhangi olumsuz duruma rastlanmaması kaydıyla kesin onaya dönüştürülecektir.

 

Kredi detayı;

2020 yılı yıllık kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış tutarı 0-1 milyon TL arası olan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar.

2020 yılı yıllık kesinleşmiş kurumlar vergisi beyannamesine göre net satış tutarı 1-10 milyon TL (10 milyon dahil) arası olan işletmeler için 200 bin TL’ye kadar.

  • 6 ay geri ödemesiz, kalan 12 ay aylık eşit taksitli toplam 18 ay vadeli

 

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren kredi başvurusu için Garanti BBVA şubeleri ile görüşebilirsiniz.