ÖnemliGelişmeler

Önemli GelişmelerGaranti BBVA ve bankacılık ile ilgili tüm gelişmeler

KKTC Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kapsamındaki Mevduat

TASARRUF MEVDUATINIZ GÜVENCE ALTINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Gerçek kişiler adına açılan münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesapları Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu kapsamına  her bir gerçek kişinin her bir hesabı için, 20 Bin Euro’ya kadar  sigorta kapsamındadır.

SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA OLAN TASARRUF MEVDUATLARI

Tasarruf, ihtiyat, yardım sağlama gibi amaçlarla resmi ve özel kuruluşlar tarafından yalnız kendi çalışanlarına yönelik kurulan sandıklar ile kooperatif şirketlerinin sadece kendi üyelerinden toplayacakları fonları ile banka tarafından kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami mevduat faizi oranları ile mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasının ortalama faiz oranını aşan faizler sigorta kapsamı dışındadır.

Bankalar, yurt dışındaki şubeleri, merkezleri ve şirketleri veya başka banka veya banka dışı finansal kuruluşlar adına yurt içinde yerleşik kişilerden mevduat veya katılım fonu kabul etmeleri 62/2017 sayılı Bankacılık Kanunu ile yasaklanmıştır.

SİGORTADAN YAPILACAK ÖDEMELER

Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu yasasının 15. Maddesine göre bankalarda sigorta kapsamındaki mevduatın ödeme biçimi ve koşulları, Fondaki nakit olanakları dikkate alınarak Fon Yönetim Kurulunca hazırlanıp Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzük ile belirlenir.

Bilgi İçin:

Yukarıda yer alan açıklamalar bilgi amaçlı olup ayrıntılı düzenleme 32/2009 sayılı "Tasarruf Mevduatı Sigortası Ve Finansal İstikrar Fonu Yasası" hükümlerinde yer almaktadır.

http://www.tmsfif.gov.ct.tr – 0392 611 50 60

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İŞTİRAKLER FONU

Bedrettin Demirel Cad., KKTC Merkez Bankası 4. Kat, Lefkoşa, KKTC

Yardım ve ÖnerilerYardım ve Öneriler

 • İş Olanakları Nelerdir?

  Garanti BBVA üniversite öğrencilerine yönelik part-time ve sezonluk çalışma olanakları sunmaktadır. Detaylı bilgi

 • Ağırlıklı olarak hangi pozisyonlar için alım yapılıyor?

  Alımlarımızın yaklaşık %75’ini yeni mezunlar oluşturuyor. Müşteri Danışmanı, Çağrı Merkezi Asistanı, Operasyon Asistanı alımlarımız yıl boyu; Şubelerimiz ve Genel Müdürlük birimlerimiz için Yetkili ve Müfettiş Yardımcısı alımlarımız ise, her yıl 1 kez gerçekleştiriliyor. Bunun dışında Genel Müdürlük ve şube müdürlüklerimize gerçekleştirdiğimiz bankacılık alanında deneyimli adaylarımız için alımlarımız da yıl boyu sürmektedir. Detaylı bilgi

 • Yeni mezunlar için iş olanakları nelerdir?

  Üniversite mezunlarına yönelik yılın farklı dönemlerinde yürüttüğümüz, deneyim gerektirmeyen alım programlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi

 • Mülakatlarda adaylardan ne bekleniyor?

  Deneyimsiz / Deneyimli tüm mülakatlarımızda adaylarımızı bankamız değerleri ve pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiler çerçevesince değerlendiriyoruz. Detaylı bilgi