Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

    Mesleğinizde karşılaşabileceğiniz riskler, Garanti BBVA güvencesi altında!

    Doktor veya diş hekimiyseniz, mesleki hizmetleriniz sırasında, hastalarınızın bir kusur ya da ihmal nedeniyle yaralanması, sağlık durumlarının daha da ağırlaşması veya yaşamlarını kaybetmesi sonucu oluşabilecek tazminat taleplerini Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası’yla karşılayabilirsiniz.

    1219 sayılı kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların bu sigortayı yaptırmaları zorunludur.

    Detaylı bilgi için 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilir ya da size en yakın Garanti BBVA Şubesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

    *Sigortalı tarafından tercih edilmesi durumunda, sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerle yeniden değerlendirilmesi hakkı Eureko Sigorta A.Ş.’de saklı tutulmakla beraber, poliçe her yıl vade sonunda yenilenir.

    **Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Eureko Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

    • Teminatlar ve Ek Bilgiler

     • Zorunlu Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, tıp mensuplarının, sigorta süresince yürüttükleri tüm mesleki faaliyetleri nedeniyle hata, ihmal veya kusurlarıyla üçüncü şahıslara verdikleri ölüm ve akli dengesizlik hali dahil her türlü bedeni zarara, kendisine karşı hasta veya varisleri tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki mesuliyet mevzuat hükümleri çerçevesinde güvence sunan zorunlu bir sigortadır.
     • Poliçede belirtilen sigorta vadesinde ve/veya poliçe bitiş tarihini takip eden 2 yıllık süre içinde, poliçe süresi içinde yapılan veya yapıldığı iddia olunan yanlış tedaviyle ilgili olarak, sigortalı aleyhine tazminat talebinde bulunulması hali teminat dahilindedir. Bu süreden sonraki talepler sigorta kapsamından karşılanmaz.
     • Sigorta primleri peşin olarak ödenir.