Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Yatırım Fonu Alım/Satım Emirlerinin Geçici Durdurulması

    Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile; Ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar,  

    • Borçlanma araçları şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, garantili/koruma amaçlı şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonuna bağlı olarak ihraç edilen fonlar,
    • Unvanında “döviz”, “para piyasası” ve “kısa vadeli” ibareleri yer alan serbest fonlar ile unvanında “yabancı” ibaresi yer alan fonlar,
    • Katılım şemsiye fonuna bağlı fonlardan unvanında belirli bir varlık grubu (kira sertifikası, altın, kıymetli madenler, para piyasası) geçen fonlar

    dışındaki fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur.

    Bu kapsamda, söz konusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuştur.

    Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde, değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.

    Söz konusu düzenleme kapsamındaki Garanti Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu fonlar:

    Hisse Senedi Fonları

    GAE-Garanti Portföy BİST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GHS-Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GIE-Garanti Portföy Garanti BBVA İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GKV-Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GOH-Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GTM-Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    GZR-Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    Değişken Fonlar

    GPB-Garanti Portföy Birinci Değişken Fon

    GPI-Garanti Portföy İkinci Değişken Fon

    GPU-Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon

    GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon

    GAH-Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon

    GVA-Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araçlar Değişken Fon

    GZG-Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

    GZH-Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon

    GZL-Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon

    GZY-Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon

    GZZ-Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon

    MET-Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon

    TGA-Garanti Portföy Agresif Değişken Fon

    INH-Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon

    Fon Sepeti Fonları

    GZV-Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

    GTZ-Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

    GZP-Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

    GZJ-Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu

    GVI-Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

    Katılım Fonları

    GPF-Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu

    Serbest Fonlar

    GBN-Garanti Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon

    GZE-Garanti Portföy Emtia Serbest Fon

    GTY-Garanti Portföy Trend Serbest Fon

    GKH-Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon