Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı

    WWF-Türkiye ve Garanti BBVA iş birliğiyle orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı

    İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA, WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı’nın destekçisi oldu. Orman yangınları ile ilgili yerel sivil toplum tarafından geliştirilecek projelerin finansal ve teknik destek sağlanarak hayata geçirilmesini amaçlayan programdan uygunluk kriterlerini sağlayan, proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernek, vakıf, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişilikler yararlanabilecek.

    Resmi verilere göre Türkiye’de her yıl ortalama 2-3 bin arası orman yangını çıkarken, 7-8 bin hektar yani yaklaşık 11 bin futbol sahası büyüklüğünde orman yanıyor ya da zarar görüyor. Geçtiğimiz yıl ise sadece 28 Temmuz-12 Ağustos döneminde 54 ilde 250’den fazla orman yangını çıktı ve yaklaşık 150 bin hektarlık bir alan zarar gördü. İklim değişikliğinin de etkisiyle sayısı, şiddeti ve ölçeği artan orman yangınları tüm Akdeniz ülkelerinde eş zamanlı şekilde yaşandı. Ülkemiz bu yangınlarda insanlarımızla beraber on binlerce canlının ve eşsiz bir değer olan orman kaybının üzüntüsünü yaşadı. Ekosistem hizmetleri hariç doğrudan ekonomik kaybın milyarlarca TL civarında olduğu tahmin ediliyor. İklim değişikliğiyle ilgili tahminler 2022 ve sonrasında da büyük yangınların gerçekleşme ihtimalini gözler önüne sererken sıcak hava dalgalarına bağlı olarak uzun ve kurak bir yaz dönemi bizi bekliyor.

    WWF-Türkiye, yerel sivil toplum kuruluşlarının biyoçeşitliliği koruma girişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nı 2012, 2014, 2017, 2019 yıllarındaki dört uygulama döneminde başarıyla tamamladı. Garanti BBVA’nın desteğiyle yürütülecek beşinci dönemde ise sebepleri ve sonuçlarıyla orman yangınlarına odaklanmak hedefleniyor. Doğal hayata ve insana büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı ile yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici aynı zamanda, yangın öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirici çalışmalara destek verilecek.

    Programa başvuru yapacak projeler üç başlık altındaki faaliyetleri içerebilecek. Bu başlıklar; yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar, yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılım ile yangın sonrası doğal/ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirilmesinden oluşacak. Türkiye’nin orman yangınlarına maruz her bölgesinden başvuru yapılabilecek projeler 6 aydan kısa, 24 aydan uzun olmayacak. Program çerçevesinde proje başına verilecek destek en az 50.000 TL ve en çok 500.000 TL olacak. Verilecek desteğe ek olarak proje sahibi ya da ortağı tarafından projenin toplam bütçesinin en az %10’u oranında eş katkı sağlanması gerekecek. Eş katkı, projeyle ilgili genel idari giderler, personel ücreti, kiralama, malzeme, vb. uygun maliyetler olmak kaydıyla ayni ya da nakdi olabilecek. Destek programı için başvurular 1 Haziran 2022 - 31 Aralık 2023 arasında trcanidestek@wwf.org.tr adresine elektronik postayla gönderilebilecek.

    Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “İklim krizi giderek üstesinden gelemeyeceğimiz bir noktaya doğru evriliyor. Dolayısıyla artık zaman sürdürülebilirlik adına konuşmak, tartışmak değil, aksiyon alma zamanı.. Biz, Garanti BBVA olarak 16 yıldan uzun süredir işin “eylem” tarafındayız. Bu konuda gerek Türkiye’de gerekse dünyada birçok ilke imza atarak iş dünyamızın dönüşümüne öncülük ediyoruz. Geçen yıl meydana gelen orman yangınları için 1 milyon adet fidan bağışı yaparak ülke çapındaki seferberliğe katıldık. Ancak asıl önemli olan yanan ormanların arkasından yapılacak kampanyalar değil, ormanlarımız yanmadan yapılacaklar. Bu nedenle doğal servetimiz ormanlarımızı korumak için 30 yıllık yol arkadaşımız WWF Türkiye’yle yan yana gelerek “Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı”nı başlatıyoruz. Amacımız önce ormanlarımızı yangından korumak ve olası orman yangınlarına karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olarak birlikte hareket etmek. Orman yangını riskiyle iç içe yaşayan bölgelerde dernek, vakıf, kooperatif, köy muhtarlığı gibi yerel inisiyatifler bu süreçte kritik role sahip. Bu program kapsamında sağlanacak desteklerle, yangın öncesi, esnası ve sonrası olacak şekilde; bu tarz sivil girişimlerin kendi bölgelerinde çok daha etkili olacaklarına inanıyoruz. WWF-Türkiye’yle bu anlamlı projede birlikte yol almaktan çok mutluyuz. Denizlerimizin, ormanlarımızın, geleceğimizin korunması için gereken her yerde olmaya, sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.” dedi.

    WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, “Geçtiğimiz yaz, ülkemizde meydana gelen büyük orman yangınları, iklim değişikliğinin olası etkilerini ne yazık ki acı bir şekilde gözler önüne sermişti. Tarım ve Orman Bakanlığımızın müsaadeleri ile harekete geçirdiğimiz “kırmızı helikopter” Orman Genel Müdürlüğümüzce yürütülen söndürme çalışmalarına katılarak 7 gün içerisinde 57 saat çalıştı ve yüzlerce hektar ormanın korunmasına katkı sağladı. Karşı karşıya bulunduğumuz o zor günlerde, ormanlarımızı korumanın “Birlikte Mümkün” olduğunu gösterdik. Geçen yılki gibi doğamıza ve insanımıza büyük darbe vuran yıkıcı orman yangınlarının gerçekleşme riskini azaltmak ve olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olmak ve muhtemel yaraları sarmak için başlattığımız bu destek programıyla amacımız yerel sivil potansiyeli harekete geçirerek, geçen yılki büyük yangınlardan sonra ulusal paydaşların katılımı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ulusal çalıştayda kabul edilen eylem planına katkı sağlamak. Yangın öncesinde yapılacak önleyici ve sonrasında yapılacak restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları da en az söndürme çalışmaları kadar önemli. Bu nedenle, 2023 sonuna kadar yıl boyunca başvuruya açık olacak destek programına ihtiyaç duyulacak her an proje başvurusu yapılabilecek ve gelecek başvurular hızla değerlendirilerek uygulamaya başlanabilecek” diye konuştu.

    NOTLAR:

    Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgi için Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı V. Dönem Başvuru Kılavuzu buradan indirilebilir.

    WWF-Türkiye’nin 2021 yazında ülkemizde yaşanan tarihi orman yangınlarını takiben Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği’nden bir grup akademisyenin işbirliği ile hazırladığı Akdeniz Bölgesi’ndeki Büyük Orman Yangınlarının Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Etkileri raporu buradan indirilebilir.

    Türkiye’nin Canı Yanmasın Destek Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: https://www.turkiyenincani.org/