Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Sorumlu Tedarik Zinciri Bağımsız Güvence ve Uyum Raporu

    Bankamız, uluslararası kriterlere göre Bakanlığın uygun görüşü ve Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, Tedarik Zinciri Güvence Denetim Yönergesi hükümleri esas alınarak ilgili raporlama dönemine ait Tedarik zinciri uyum raporunu hazırlamıştır.

    Bu kapsamda, 21.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde yapılan değişikliklere istinaden kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Borsa Rafineri Listesinde yer alan Türkiye’de kurulu rafinerileri tarafından hazırlanan Tedarik Zinciri Uyum raporunun her yıl yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve bu denetim sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazırlatılması zorunlu hale gelmiştir.

    Bankamızda, ilgili raporlama yılını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen denetimler sonucu oluşturulan Bağımsız Güvence Raporu, Borsa İstanbul’a Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı kapsamında yapılan tüm bildirimlerin tamlığına ve doğruluğuna dair Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da dahil olabileceği taraflar için denetim sonucuna makul güvence sağlamak üzere hazırlanmıştır. Rapor sonucu;

    • Garanti Bankası A.Ş. tarafından 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin hazırlanmış olan Uyum Raporu, Yönerge hükümlerine göre gerçeğe uygun bir biçimde sunulmaktadır,
    • Garanti Bankası A.Ş. tarafından Yönerge’de belirtilen amaçlara ilişkin tasarlanan kontroller 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönem boyunca uygun bir şekilde tasarlanmıştır,
    • Tarafımızca test edilen kontroller 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönem boyunca etkin şekilde işlemiştir.

    Bağımsız Güvence Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

    Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.