Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Serbest (Döviz) Fon Duyurusu

    03.06.2020 Tarihli Serbest (Döviz) Fon Portföy İşletmeciliği Cumhurbaşkanı Kararı

    • 03.06.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Serbest (Döviz) Fonların portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %0 olarak uygulanan stopajın oranı %15’e çıkarılmıştır. Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup 03.06.2020 itibariyle fonlarda günlük olarak karşılık ayrılmaya başlanmıştır.
    • Bireysel yatırımcıların, yatırım fonu katılma belgelerinden elde ettikleri gelirler üzerinden (istisnai bazı durumlar hariç) %10 oranında stopaj uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
    • SPK’nın 02.06.2020 tarih ve 33/673 sayılı Kararı Uyarınca serbest (döviz) fonların portföyleri ile ilgili aşağıdaki sınırlamalar getirilmiştir.
    • Serbest (Döviz) fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilir. Bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri ile fon portföylerine dahil edilemez.
    • Serbest (Döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının toplamı fon toplam değerinin %30’unu aşamaz. Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak şartıyla 30.04.2023 tarihine kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması gereklidir.
    • Serbest (Döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı bulunmamaktadır.
    • Serbest (Döviz) fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla %3’ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilir.
    • Serbest (Döviz) fonların ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik SPK’ya yapılacak başvuruların, konuya ilişkin olarak alınacak yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmayacağı açıklanmıştır.

    Sermaye Basın Kurulu Bülteni'ne buradan , Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya ise buradan ulaşabilirsiniz. Bu bilgi notu içeriği, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, Bankamız, Garanti Portföy A.Ş.’nin acentesi sıfatıyla bu metni sizlerin bilgilerine sunmaktadır.