Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Pay Alım Duyurusu

    Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA, mülkiyetinde bulunmayan %50,15 oranındaki gönüllü paylar için pay alım teklifinde bulunuyor.

    BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki paylarının tamamı için 12,20 Türk Lirası satın alma bedeli ile bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar vermiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınacak izinler sonrasında tamamlanacak olan bu işlem Grubun ana pazarlarından biri olan Türkiye’deki varlığını arttırma niteliği taşıyor. Ayrıca işlem, Grubun büyüme oranını arttıracak olması sebebiyle BBVA pay sahipleri bakımından da olumlu görülmektedir. Pay alım teklifi, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden yüzde 34’lük bir primi temsil etmekte ve bu durum işlemi Garanti BBVA pay sahipleri bakımından cazip hale getirmektedir.

    Konu ile ilgili açıklama yapan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, “Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmakta ve aynı zamanda Garanti BBVA azınlık hissedarları için çok cazip bir fiyat sağlamaktadır” dedi.

    Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etme durumunda ve analistler tarafından Grup ve Türkiye iştiraki için tahmin edilen kâr dikkate alındığında, işlemin 2022’de pay başına geliri yüzde 13,7 ve pay başına maddi defter değerini Eylül 2021 itibariyle yüzde 2,3 artıracağı tahmin edilmektedir. Aynı şekilde, Grubun Çekirdek Ana Sermaye oranı üzerindeki beklenen etkisi, sermaye oranlarında azınlık paylarının hesaplanması bakımından, Eylül 2021 itibariyle beklenen maksimum etki çok sınırlı (eksi -46 baz puanlık) olacaktır.

    BBVA, Garanti BBVA pay sahiplerine paylarını cazip bir fiyata satmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Teklifi kabul eden pay sahipleri için öngörülen satın alma bedeli, Garanti BBVA’nın her bir payı için, son altı ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (VWAP) göre yüzde 34, geçen ayın hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre yüzde 24 ve 12 Kasım 2021 kapanış fiyatına göre yüzde 15'lik bir prime işaret eden 12,20 Türk lirası olacaktır.

    Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin paylarını satması durumunda, BBVA tarafından nakit olarak ödenecek maksimum toplam tutar 25.697 milyon Türk Lirası (2.249 milyon Euro’ya eşdeğer) olacaktır. Teklif hiçbir koşula bağlı değildir ve BBVA, ortaya çıkan her pay sahipliği oranını olumlu karşılayacaktır. BBVA’nın pay sahipliği oranın %50’yi aşması yoluyla tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul etmemesi durumunda BBVA, ilerleyen dönemlerde her hangi bir pay alım teklifi yapmadan paylarını artırabilecektir.

    Bu gönüllü pay alım teklifinin başlatılması, ilgili kurum ve kuruluşların onaylarına tabidir. Banka, işlemin 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngörmektedir.

    Türkiye, BBVA için, kısa vadeli zorluklara rağmen, uzun vadede ekonomik büyüme potansiyeli, nüfus piramidi, Avrupa ile ticari bağları ve nüfusunun bankacılık hizmetlerine sınırlı erişimi bakımından ve yaş ortalaması 32 olan 84 milyon nüfusu ile değerli bir pazar konumundadır. BBVA Ekonomik Araştırmalar biriminin tahminleri ülkenin GSYİH’sinin yüzde 3,5’lik bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Türkiye, Avrupa Birliği’nin önemli bir ticaret ortağıdır ve 2020’de Türkiye’den ihracatın %56’sı Avrupa’ya yapılmıştır. Bunlarla birlikte bankacılık sektöründeki büyüme fırsatları çok yüksek olup, Avrupa Birliği için hane halkı borcu GSYİH’nin ortalama yüzde 69’unu oluşturmasına kıyasla, Türkiye’de hane halkı borcu GSYİH’nin yüzde 17’sini oluşturmaktadır.

    Garanti BBVA, özel bankalar arasında TL kredilerde yüzde 20 ve mevduatta yüzde 19 Pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen ve piyasa değeri en yüksek bankasıdır. Eylül 2021’in sonu itibariyle, 21.651 çalışanı, 5.535 adet ATM’si ve çoğunluğu ülkenin gelişme oranı en yüksek olan batı bölgelerinde olmak üzere 1.007 adet yurt içi ve yurt dışı şubesi bulunmaktadır. Rakipleri bakımından yüzde 13,4 olan ortalamaya kıyasla, ortalama öz kaynak karlılık oranı (ROAE) yüzde 19,3’tür (yılsonu itibarıyla yüzde 4,0 takipteki gecikmiş alacak oranı ile sektör ortalaması yüzde 5,2 ve yüzde 77’ye karşılık yüzde 69 oranında karşılama oranı) ve aktif kalitesi ile sektörde karlılık bakımından en iyi rakamlara sahiptir. Garanti BBVA, dijitalleşmede, hem dijital satışlarda yüzde 83 hem de dijital müşterilerde yüzde 78 ile Grup ortalamasının üzerinde öne plana çıkmaktadır.

    Şu anda Garanti BBVA azınlık pay sahipleri tarafından sağlanan sermayenin yalnızca yaklaşık %70’inin Çekirdek Ana Sermaye’de dikkate alındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu işlem aynı zamanda BBVA’nın ödeme gücü oranını optimize edecektir. Tüm Garanti BBVA pay sahiplerinin teklifi kabul ettiği varsayıldığında, bu durum işlemin Çekirdek Ana Sermaye’nin sermaye oranı üzerindeki maksimum etkisinin BBVA tarafından ödenecek maksimum 2,2 milyar Euro'ya kıyasla yaklaşık 1,4 milyar Euro ile (-46 baz puan) sınırlı olacağını göstermektedir.

    BBVA CEO’su Onur Genç, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir” ifadelerinde bulundu ve şunları ekledi: “ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor”.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulamak isterim. Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum” dedi.

    BBVA, Garanti BBVA’ya ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirmişti. 2015 yılında Garanti BBVA'nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA, Doğuş’tan aldığı ek paylar ile bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39,9’a, ardından 2017 yılında da BBVA, yüzde 49,85’e çıkardı.

    Notlar:

    1-Çekirdek Ana Sermaye üzerindeki etki ve pay başına maddi defter değeri, grubun 30 Eylül 2021 tarihli finansal tabloları dikkate alınarak ve döviz kuru euro başına 11,43 Türk Lirası belirlenerek hesaplanıp, programın 3.500 milyon EURO’luk duyurulan geri pay alımının Çekirdek Ana Sermaye üzerindeki etkisi varsayılmıştır. Çekirdek Ana Sermaye üzerindeki etkinin tutarı ve pay başına maddi defter değeri, diğer koşulların yanı sıra, Şirketin defter değerindeki değişiklikler ve Euro/Türk Lirası döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle, bu açıklamanın yapıldığı tarihten gönüllü pay alım teklifinin kapanış tarihine kadar değişecektir.

    2-12 Kasım 2021 tarihi itibariyle döviz kuru euro başına 11,43 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.