bell-icon

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Finansal Sağlık
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Kurumlar Vergisi Avantajı

    Duyuru

    Kurumlar Vergisi Kanununda yeni yapılan düzenlemeye göre “portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı diğer sermaye piyasası araçları bulundurmayan” yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiştir.

    Bu kapsamda, unvanında “TL” ibaresi olan fonlar Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanabilecek. Böylelikle bireysel yatırımcıların yanı sıra şirketler de sıfır vergi avantajıyla yatırım yapma fırsatı yakalayabilecek.

    Kurumlar Vergisinden istisna olacak Garanti Portföy Yatırım Fonlarımız:

    • GTL - Garanti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
    • GAL - Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
    • GBN - Garanti Portföy Beşinci Serbest (TL) Fon
    • GKV- Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    • GKH- Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
    • GTM- Garanti Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    • GHS - Garanti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    • GAE - Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    • GOH - Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
    • GZR - Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

    Fonların portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

    Yatırım fonlarıyla ilgili detaylı bilgi edinmek için nihai şart ve koşulların belirtildiği izahname ve diğer dokümanlara KAP’tan (www.kap.org.tr) ve www.garantibbvaportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.