Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    KMH Sözleşme Değişikliği

    Değerli Müşterilerimiz, Bu bilgilendirme, Kredili Mevduat Hesabı'nıza ait KMH Sözleşmenizin "Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi" maddesine dair yapılmaktadır.

    Kredili Mevduat Hesabı sözleşmenizle ("Sözleşme") ile ilgili olarak; TCMB tarafından yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)'e istinaden KMH Sözleşmesi'nin ilgili maddesini aşağıdaki şekilde güncelleme gereği doğmuştur:

    Sözleşme Şartlarının Değiştirilmesi

    Sözleşme'yi imzaladığınız andan itibaren geçerli olan akdi faiz oranı ve KMH limitiniz, yasal düzenlemeler nedeniyle değişebilir ya da gerektiği durumlarda Türkiye Garanti Bankası A.Ş tarafından değiştirilebilir. KMH limitinizin düşürülmesi halinde de, siz değerli müşterimize bilgi verilecektir.

    KMH limitine uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16) hükümlerine göre TCMB tarafından her ayın sondan 5. iş gününde ilan edilir ve takip eden ayın ilk gününde uygulanacak olan faiz oranı olarak belirlenir. Dolayısı ile, KMH limitinize uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranı, her ay sonunda TCMB tarafından her ayın sondan beşinci iş günü resmi internet sitesinde ilan edilir ve takip eden ayın ilk gününden geçerli olmak üzere uygulanır.

    Yukarıda belirtilen uygulama dışında; KMH akdi faiz oranında yapılacak değişiklikler, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla en az 30 (otuz) gün önceden Siz'e bildirilir. Bu bildirimden sonraki 60 (altmış) gün içinde tüm borcunuzu öder ve bu süre içinde KMH limitinizden kullanım yapmazsanız, önceki işlemleriniz faiz artışından etkilenmez. Ayrıca akdi faiz oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük uygulanmaz.

    Bilginize sunar, iyi günler dileriz.
    Türkiye Garanti Bankası A.Ş