Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Karbonsuzlaşma Hedefleri

    Garanti BBVA ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı

    Garanti BBVA, Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütleri doğrultusunda 2030 yılı ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıkladı. 2021 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği’ne Türkiye’den ilk imzacı olarak katılan Banka, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerini net sıfır emisyonla uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti. 2021 yılında aynı zamanda Türkiye’de kömürden çıkış taahhüdü veren ilk banka olan Garanti BBVA, kömür santralleri ve madenleri ile ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve portföyündeki kömür faaliyetlerine ilişkin riskini en geç 2040 yılına kadar sıfırlayarak sektörden tamamen çıkmış olacağını kamuoyuyla paylaştı. Garanti BBVA 2022 yılında ise kömürden çıkış taahhüdünü bir adım öteye taşıyarak diğer karbon yoğun sektörler için de PACTA (Paris Anlaşması Sermaye Geçişi Değerlendirmesi) metodolojisi ile uyumlu ara dönem karbonsuzlaşma hedeflerini açıklayan Türkiye’den ilk banka oldu.

    Banka; enerji, otomotiv, demir-çelik ve çimento sektörleri için 2022 güncel risk ağırlıklı emisyon yoğunluklarını ve 2030 yılına kadar bu sektörler özelindeki azaltım hedeflerini belirleyerek iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor. Hedefler belirlenirken ise uzun dönem perspektifli, karar süreçlerine odaklı, güçlü, kapsayıcı, hesap verilebilir ve sektöre özel prensipler göz önüne alındı. Sürdürülebilirliği stratejik önceliklerinden biri olarak belirleyen banka, sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda finans kuruluşlarının rolü ve sorumluluğunun bilincinde olarak müşterilerinin daha sürdürülebilir bir geleceğe geçişlerinde yol arkadaşlığı yapmayı hedefliyor.

    Konuya ilgili görüşlerini paylaşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Garanti BBVA olarak iklim kriziyle mücadelede finans sektörüne önemli görevler düştüğünün bilincindeyiz. 17 yılı aşkın süredir faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiriyor, iklim değişikliğiyle mücadele için de önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'de Birleşmiş Milletler Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne katılan aynı zamanda kömürden çıkış taahhüdü veren ilk banka olduk. 2050 yılı taahhütlerimizi yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun için elimizdeki verileri gözden geçiriyor, karbonsuzlaşma hedefimiz kapsamında bulunduğumuz yeri ve ulaşmak istediğimiz hedefe hangi mesafede olduğumuzu düzenli olarak analiz ve takip ediyoruz. Taahhüt ettiğimiz net sıfır hedefine ulaşmak için karbon yoğun sektörler özelinde 2030 yılı ara dönem hedeflerimizi planladık. PACTA metodolojisi kapsamında belirlediğimiz hedeflerle müşterilerimizin karbonsuzlaşma süreçlerindeki gelişimlerini takip ediyor, bu yolda yeni teknolojiler ve üretim metotlarına yapacakları yatırımlara yönelik finansal destekler sunuyoruz. Karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu müşterilerde risk ağırlığını artırarak kredi portföyündeki geçiş risklerini azaltmak ve buna ilaveten çevresel ve sosyal performans açıklamalarına yönelik şeffaflık taahhüdümüzü yerine getirmek en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor.” dedi.

    Karbon Yoğun Sektörlere Yönelik Emisyon Azaltım Hedefleri

    Sektör Emisyon Kapsamı Metrik Senaryo Garanti BBVA Başlangıç (2022) 2030 İçin Azaltım Hedefi
    Enerji 1+2 kgCO2e/MWh Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 388 -72%
    Otomotiv 3 gCO2e/Km Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 182 -40%
    Çelik 1+2 kgCO2e/Ton çelik Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 1.096 -10%
    Çimento 1+2 kgCO2e/Ton çimento Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 726 -20%
    Kömür - Milyon TL 2040’a kadar sektöre ilişkin riskleri sıfırlama

    Not: Kullanılan veri kaynakları ve metodoloji geliştirilmeye devam ettiğinden başlangıç metriklerinin değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.