Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    GBN Yönetim Ücreti Değişikliği

    GBN Yönetim Ücreti Değişikliği

    Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon’un yıllık fon yönetim ücreti oranı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.01.2020 tarihli onayı ile %1’den %0,50’ye düşürülmüştür. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni, tadil metni ve fonun güncel izahnamesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

    GBN Yönetim Ücreti Değişikliği Duyuru Metni İçin Tıklayın

    GBN Yönetim Ücreti Değişikliği Tadil Metni İçin Tıklayın

    GBN İzahname Metni İçin Tıklayın