Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Fon Stopaj Değişikliği

    Resmi Gazete’de yayınlanan stopaj düzenlemesi

    23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23 Aralık 2020 ile 30 Nisan 2024 tarihi arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar tüm yatırımcılar açısından %0 oranında tevkifata tabidir. Hariç tutulan menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden tam ve dar mükellef gerçek kişilerin elde edecekleri gelirleri %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek yoktur.

    01.05.2024 tarihli 32533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca da; tam ve dar mükellef gerçek kişi müşteriler tarafından 01.05.2024 ile 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar %7,5 oranında tevkifata tabi olacaktır. Hariç tutulan menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden tam ve dar mükellef gerçek kişilerin elde edecekleri gelirleri %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek yoktur.