Finansal Sağlık
Engelsiz Bankacılık
Hesabını Bilen Kadınlar
Geçmiş Aramalar
   Önerilen Sonuçlar

    Fatca ve CRS Mevzuatı

    Fatca ve Crs Mevzuatları Hakkında Bilgilendirme

    FATCA nedir?

    Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (Foreign Accounts Tax Compliance Act - FATCA) 18 Mart 2010 tarihinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Hazine Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi (IRS) tarafından yayımlandı. Yasaya ilişkin yükümlülükler ise genel olarak 1 Temmuz 2014 itibarıyla başladı. Söz konusu yasa ile, ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi (mükelleflikle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız) olan gerçek ve tüzel kişilerin, gelir ve varlıkları üzerindeki ABD kaynaklı vergilendirmeden kaçınmasının önlenmesi ve şeffaf, izlenebilir bir vergi sistemi tesis edilmesi amaçlanıyor.

    FATCA mevzuatına uyum kapsamında ABD ile diğer ülkeler arasında karşılıklı bilgi değişimini öngören ikili anlaşmalar imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasındaki “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” 29 Temmuz 2015’te imzalanmış, 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin anlaşmayı onayladığı, 5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu’nun anlaşmayı onayladığı yayımlanmıştır.

    FATCA mevzuatına istinaden ABD ile FATCA Anlaşması imzalayan ülkelerdeki finansal kuruluşların, ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi olabilecek müşterilerini belirlemeleri ve bu müşterilerin hesap bilgilerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yıllık olarak bildirmeleri gerekmektedir.

    CRS nedir?

    Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard – CRS), kapsamındaki ülkelerin karşılıklı yapacakları bilgi değişimi ile vergiden kaçınmayı önlemeyi ve vergiye tabi gelirleri kayıt altına almayı amaçlayan bir düzenlemedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (The Organisation For Economic Co-Operation And Development – OECD) tarafından 13 Şubat 2014’te “Common Reporting Standard” adı altında kamuoyu ile paylaşılmıştır. 21 Temmuz 2014’te CRS mevzuatının nasıl uygulanacağının açıklandığı doküman (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Manners) yayımlanmıştır. CRS mevzuatını uygulamayı taahhüt eden 100’ü aşan sayıda ülke bulunmaktadır ve Türkiye de bu ülkelerden biridir.

    Türkiye’de CRS mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Nisan 2017 tarihinde “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” imzalanmış ve Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuz oluşturulmuştur. Başkanlık bu kılavuzu kurumun veri gönderim sistemi BTRANS’ta yayımlamış ve Türkiye’deki finansal kuruluşlara bu kılavuzda açıklanan CRS kapsamındaki yükümlülüklerin 1 Temmuz 2017 itibariyle uygulamaya alındığını resmi yazı ile bildirmiştir.

    FATCA ve CRS mevzuatları yürürlükte mi?

    FATCA mevzuatı dünya genelinde 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerli olmak üzere oluşturulmuştur. Bununla birlikte, ABD ile diğer ülkeler arasında imzalanan ikili anlaşmalara göre, uygulamaya ilişkin geçiş tarihleri ülkelere göre farklılaşabilmektedir. ABD ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşma 14 Haziran 2021’de yürürlüğe girmiştir.

    CRS mevzuatı ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye’deki finansal kuruluşları resmi yazı ile bilgilendirmesi yoluyla 1 Temmuz 2017 tarihinde Türkiye’de uygulanmaya başlamıştır.

    Garanti BBVA olarak FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki sorumluluğumuz

    Garanti BBVA olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm yasalara ve diğer düzenlemelere, yerel mevzuatın izin verdiği ölçüde uyum sağlamaya azami özen gösteriyoruz.

    FATCA ve CRS mevzuatları kapsamında,

    • Türkiye dışındaki ülkelerde vergi mükellefi olan (ülke bazında vergi mükelleflik kuralları için tıklayınız) müşterilerimizi düzenlemelerde yer alan durum tespiti yükümlülüklerine uygun olarak belirlememiz,
    • Müşterilerimizden gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemiz
    • Bildirim kapsamına girdiğini tespit ettiğimiz müşterilerimize ait hesap bilgilerini yıllık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletmemiz gerekiyor.

    Bu doğrultuda, diğer tüm bankalar gibi biz de, müşterilerimizden FATCA ve CRS mevzuatları kapsamındaki durumlarını teyit etmek amacıyla, bazı bilgi ve belgeleri talep ediyoruz.

    Tüm bankalar FATCA ve CRS mevzuatlarına uyumlu olmak zorunda mı?

    Türkiye ile ABD arasında imzalanan FATCA Anlaşması’nın ve CRS kapsamında yapılan çok uluslu ve ikili anlaşmaların yürürlüğe girmesi ile birlikte, iki mevzuata uyum yerel mevzuat bakımından yasal bir zorunluluk haline gelmiş olacağından, tüm bankalar FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum sağlamak zorundadırlar. Bu iki mevzuatın Türkiye’de uygulanmasında yetkili otorite T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. FATCA ve CRS mevzuatlarına uyum sağlamak Türkiye’deki bankalar için bir seçenek değil yasal zorunluluktur. Ancak her bankanın uyum için oluşturduğu iş akışlarında farklılıklar olabilir.

    Detaylı Bilgi

    Uyarı: FATCA ve CRS mevzuatları ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler, yetkili otoriteler (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, ABD Gelir İdaresi-IRS, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü-OECD) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak olan düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir. Garanti BBVA olarak, müşterilerimizin Türkiye dışındaki ülkelerdeki vergi yükümlülükleri ve karşılaşabilecekleri olası vergi yaptırımları konusunda detaylı bir değerlendirilmede bulunamıyor, yönlendirme ya da danışmanlık hizmeti sunamıyoruz. Bu nedenle, FATCA ve CRS mevzuatları ile ilgili daha detaylı bilgi ve tavsiye almak için, profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçilmesini öneririz.

    Saygılarımızla,

    Garanti BBVA

    Garanti BBVA, yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ve iştirakleri de dahil olmak üzere, sadece ilgili mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlü olduğu için yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanan bu sayfada yer alan herhangi bir hatadan veya noksandan sorumlu tutulamaz.